top of page
  • Skribentens bildAdmin

Fjortonde söndagen efter trefaldighetTEMA

Enheten i Kristus

Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 62: 6-7

6 På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare.

Varken dag eller natt får de någonsin tystna.

Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro.

7 Och ge honom ingen ro,

förrän han fast grundar Jerusalem

och gör det till en lovsång på jorden.


EPISTEL

Ef 4: 1-6

Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. 2 Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. 3 Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band: 4 en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, 5 en Herre, en tro, ett dop, 6 en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla


EVANGELIUM

Joh 17:18-23

18 Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. 19 Och jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen.


20 Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. 21 Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. 22 Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett: 23 jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig.


PSALTARPSALM

Psalm 95: 1-7a

1 Kom, låt oss höja glädjerop till Herren,

jubel till vår frälsnings klippa.

2 Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse,

höja jubel till honom med lovsång!

3 Ty Herren är en stor Gud,

en stor konung över alla gudar.

4 Han har jordens djup i sin hand,

och bergens höjder är hans.

5 Hans är havet, ty han har gjort det,

och det torra har hans händer format.

6 Kom, låt oss falla ner och tillbe,

låt oss böja knä för Herren, vår skapare.

7 Ty han är vår Gud

och vi är folket i hans hjord,

fåren som står under hans vård.


5 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page