top of page
  • Skribentens bildAdmin

Fjortonde söndagen efter trefaldighet - årgång 2 

Gudstjänsten, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 18 september 2022 kl 11:00.


TEMA

Enheten i Kristus

Andra årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING Hes 37:15-22 Ett folk – en kung

15 Herrens ord kom till mig: 16 ”Män­niskobarn, ta en trästav och skriv på den: För Juda h Israels barn, hans medbröder. Ta sedan en annan trästav och skriv på den: För Josef, en trästav för Efraim och alla av Israels hus, hans medbröder. 17 Sätt sedan ihop dem med varandra till en enda stav, så att de blir ett i din hand.

18 När dina landsmän då säger till dig: ’Förklara för oss vad du menar med detta’, 19 då ska du svara dem: Så säger Herren Gud: Se, jag ska ta Josefs stav i Efraims hand, det vill säga Israels stammar, hans medbröder, och jag ska sätta ihop dem med Juda, med Juda stav, och göra dem till en enda stav så att de blir ett i min hand. 20 Stavarna som du har skrivit på ska du hålla i din hand inför deras ögon.

21 Säg sedan till dem: Så säger Herren Gud: Se, jag ska hämta Israels barn ut från de folk dit de kommit. Jag ska samla dem från alla håll och föra dem in i deras land. 22 Jag ska göra dem till ett enda folk i landet, på Israels berg, och de ska alla ha en och samma kung. De ska inte mer vara två folk och inte mer vara delade i två riken. EPISTEL Ef 2:17-22

17 Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. 18 Genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.

19 Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. 20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. 21 I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren, 22 och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom Anden. EVANGELIUM Luk 22:24-27 Vem är den störste?

24 Det uppstod också en dispyt bland dem om vem som skulle anses vara störst av dem. 25 Då sade Jesus till dem: "Folkens kungar beter sig som herrar över dem, och de som har makten kallar sig deras välgörare. 26 Men ni ska inte göra så. Den som är störst bland er ska vara som den yngste, och ledaren ska vara som tjänaren. 27 För vem är störst: den som ligger till bords eller den som betjänar? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är här mitt ibland er som en tjänare.

Första årgångens läsningar

Tredje årgångens läsningar

Psaltarpsalm6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page