top of page
  • Skribentens bildAdmin

Fjortonde söndagen efter trefaldighet - årgång 3


 

Gudstjänsten, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 10 september 2023 kl 11:00. >> LIVE SÄNDNINGAR <<


TEMA

Enheten i Kristus

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

2 Mos 19:3-8

3 och Mose steg upp till Gud.

Då ropade Herren till honom uppifrån berget: ”Så ska du säga till Jakobs hus, så ska du förkunna för Israels barn: 4 Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. 5 Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. 6 Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn.”

7 När Mose återvände kallade han samman de äldste bland folket och lade fram för dem allt som Herren hade befallt honom. 8 Allt folket svarade med en mun: ”Allt som Herren har sagt vill vi göra.” Mose gick då tillbaka till Herren med folkets svar.

EPISTEL

1 Kor 1:10-13

Splittring i församlingen

10 I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att ni alla ska vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening. 11 Av Chloes folk har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. 12 Vad jag menar är att ni var och en säger: "Jag håller mig till Paulus" eller "Jag håller mig till Apollos" eller "Jag håller mig till Kefas" eller "Jag håller mig till Kristus". 13 Är Kristus delad? Det var väl inte Paulus som blev korsfäst för er? Eller var det i Paulus namn ni blev döpta?


EVANGELIUM

Joh 11:49-52

49 En av dem, Kaifas som var överstepräst det året, sade till dem: "Ni förstår ingenting. 50 Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör för folket än att hela folket går under?"


51 Detta sade han inte av sig själv, utan som överstepräst det året profeterade han att Jesus skulle dö för folket, 52 och inte bara för folket utan också för att samla och förena Guds skingrade barn.

Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm
6 visningar0 kommentarer

コメント


bottom of page