top of page
  • Skribentens bildAdmin

Gudstjänster 2021-12-26 - 2022-06-28

Uppdaterat: 6 jan. 2022 

Om inget annat anges äger samtliga gudstjänster rum i EFS-kapellet på Biskopsg.10 och inleds kl. 11.00


Predikoturerna är preliminära vad avser präst som leder gudstjänst.

 

26/12 (Annandag jul) Bantorget 5, högmässogtj. P Toräng


9/1 (1 e trett.d.) högmässa, P Toräng


16/1 (2 e trett.d.) högmässogtj., J-E Appell


23/1 (3 e trett.d.) högmässa, A Karlgren


30/1 (4 e trett.d.) högmässogtj., P Toräng


6/2 (Kyndelsmässod.) högmässogtj, bp. L Artman


13/2 (Septuagesima) högmässa, A Karlgren


20/2 (Sexagesima) högmässogtj., J-E Appell


27/2 (Fastlagssönd.) högmässa, P Toräng


6/3 (1:a i fastan) högmässogtj., A Karlgren


13/3 (2:a i fastan) högmässogtj., P Toräng


20/3 (3:e i fastan) högmässa, P Toräng


27/3 (Jungfru Marie beb.d.) högmässogtj., P Toräng


3/4 (5:e i fastan) högmässogtj., P Toräng


10/4 (Palmsöndagen), högmässa, bp. L Artman


15/4 (Långfredagen) gudstjänst, bp. L Artman


17/4 (Påskdagen) högmässa, J-E Appell


24/4 (2:a i påsktiden) högmässogtj, P Toräng


1/5 (3:e i påsktiden) högmässgtj., P Toräng.


8/5 (4:e i påsktiden) högmässa, P Toräng


15/5 (5:e i påsktiden) högmässogtj, P Toräng


22/5 (Bönsönd.) högmässogtj., A Karlgren


26/5 (Kristi himmelfärds d) högmässogtj., bp. L. Artman

.

29/5 (Sönd. f. pingst), högmässogtj., J-E Appell


Lördagen 4/6: Konfirmationsgtj., EFS-kyrkan, Bruksg. 27 i Helsingborg,

P Toräng, Simeon Appell m.fl.


5/6 (Pingstdagen) högmässa, A Karlgren

12/6 (Hel.tref.d.) högmässogtj, Toräng


19/6 (1 e tref.) högmässogtj, Toräng


11 visningar0 kommentarer
bottom of page