top of page
  • Skribentens bildAdmin

Hälsning nr 2 2021

    Kära vänner,

Följande kan rapporteras om sommaren och höstterminen 2021. Under juli månad firades gudstjänst varannan söndag i Lund och varannan söndag med S:t Matteus församling i Helsingborg. Det kan bli en lösning under semestertider också 2022. Dock gör avståndet mellan orterna att få åker till systerförsamlingen. Hur som helst erbjuds gudstjänster till dem som önskar delta vilket är en god sak. En glädjande och viktig händelse gör ”västskånes pastorat” än mer utsträckt. Måndagen 29/11 konstaterade kyrkostyrelsen för Evangelisk-Lutherska bekännelsekyrkan följande. Efter lärosamtal under hösten mellan VDM Asbjörn Hjorthaug, ordförande , och Åke Malander, kh för S:t Johannes församling i Yxenhult å ena sidan och företrädare för Missionsprovinsen centralt (bp Bengt Ådahl och kh.em. Bengt Birgersson) och sedan regionalt med distriktsledare VDM Andreas Karlgren, VDM Mattias Lindström och undertecknad, slås fast att våra gemenskaper har enhet i tro, lära och bekännelse. Därför föreligger nu predikostols- och altargemenskap mellan S:t Matteus och S:t Markus församlingar och ELBK:s församling S:t Johannes. Därmed sträcker sig västskånes gemenskap av församlingar från Lund till gränsen till Småland. Den samverkan som nu föreligger visar sig inte minst i att många medlemmar i församlingen i Yxenhult sedan en tid deltar i gudstjänst- och församlingslivet i S:t Matteus gemenskap. Medlemmar i församlingarna i Lund och Helsingborg även firat gudstjänst med S:t Johannes gemenskap. Ett annat konkret exempel på gemenskapen är att gruppen med elva konfirmander har deltagare från församlingen i Yxenhult, liksom från S:t Johannes församling på Gratia Dei. Under vissa samlingar ansluter även tre konfirmander från Heliga Trefaldighets församling i Alvesta. Undervisningen bedrivs i form av heldagar hos familjen Simonelli i Tårgarp och på Gratia Dei i Kristianstad samt under ett läger planerat i stilla veckan på Bökebäcksgården på Kullahalvön. Det blir konfirmationsgudstjänst på pingstafton i EFS-kyrkan i Helsingborg. Förhoppningsvis kan konfirmandundervisningen få en fortsättning i ett ungdomsarbete. Redan i år förbereds en samling i Stockholm med ungdomar från Missionsprovinsens gemenskaper dagarna kring Kristi Himmelsfärds dag.

Våra gudstjänster har ägt rum i EFS-kapellet utom vid ett tillfälle: den första söndagen i advent firades familjegudstjänst i IOGT:s samlingslokal på Bantorget 5 som följdes av adventsfika och frågerunda om ”Henric Schartau” och hans tid. Många var glada över att återse lokalerna som var vår gudstjänstlokal i så många år. Även gudstjänsten annandag jul hålls här (liksom bibelstudier).

En stor händelse under hösten var att vår församling var värd för Missionsprovinsens konvent 29-30 oktober. Föredragen på fredagskvällen – bl.a. om församlingsplanteringen i Helsingborg – liksom lördagens förhandlingar ägde rum i EFS-kapellet. Lördagens lunch avnjöts i Filippis lokaler. Det var uppbyggligt att få ta emot ett 60-tal syskon i tron från hela landet under dessa intensiva dagar.

Det skall även nämnas att S:t Markus och S:t Matteus församlingar fått en ny kassör: Lars-Olof Danielsson i Jonstorp. Eftersom S:t Markus är registrerad som ideell församling valdes Lars-Olof in som suppleant i styrelsen för denna gemenskap.

Den annalkande julen är dessvärre fortfarande präglad av pandemin och restriktioner med anledning härav. Vi får hoppas att smittspridning och sjukhusbeläggning blir måttlig så att vi får fira våra gudstjänster som vanligt. För er som inte har möjlighet att följa dem på ort och ställe fortsätter live-stream sändningarna på vår You tube kanal: ”Sankt Markus församling – Missionsprovinsen.

Så tillönskas ni en Välsignad jul och Gott nytt nådens år 2022.

Patrik Toräng35 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page