top of page
  • Skribentens bildAdmin

Hälsning nr 2 2020

Kära vänner,

    Härmed översänds församlingsblad för sommar- och hösttermin 2020. Predikoturerna är preliminära vad avser tjänstgörande präst.

    Det är verkligen märkliga och svåra tider vi lever i. Det var mycket länge sedan vår värld upplevde en så förödande pandemi som härjar i detta nu, och som ställer så mycket på ända. I mitten av mars månad drog den på allvar in över vårt land och började också påverka vårt församlingsliv. Jungfru Marie bebådelsedag (22/3) skulle vår gudstjänst ha letts av teol.kand. Henrik Andersson, en av de fyra studenterna på Lutherstiftelsens pastorala kurs som genomfördes januari till i början av april. P.g.a. myndigheternas maningar till försiktighet blev det inte så, utan Andreas fick leda vår tillbedjan istället. Många församlingar har av olika skäl valt att upphöra med sina söndagliga gudstjänster (och ibland ersätta dem med inspelade/streamade sådana). Men i S:t Markus har vi med tacksamhet haft möjlighet att varje söndag samlas till gudstjänst, även om medlemmar i riskgrupper inte kunnat delta. Kyrkkaffe har vi dock fått avstå ifrån, liksom bibelstudier och rådslag med årsmöte. Situationen är fortfarande allvarlig. Vi iakttar försiktighet för att begränsa risk för smittspridning. I dessa sköna sommardagar kan man dock vara tillsammans utomhus där smittrisken är mindre. Vi avser snart samlas till kyrkkaffe i Efs-kapellets trädgård.

    Rådslag och årsmöte är planerat att äga rum efter gudstjänsten 13/9. Söndagen dessförinnan (6/9) välkomnas prästen Mikael Löwegren som föreståndare på Laurentiistiftelsen. Vår församling kommer då att vara representerad bland de inbjudna gästerna. Under vårterminen 2020 har S:t Matteus församling samlats till gudstjänster varannan söndag (kl.15) i EFS-kyrkan i centrala Helsingborg. Underlaget har glädjande nog visat sig vara så solitt att gemenskapen beslutat fortsätta sin verksamhet. Man har antagit en församlingsordning och begärt medlemskap i Missionsprovinsen. En möjlighet som dryftas är att S:t Matteus ingår i en ekonomisk gemenskap med S:t Markus. Vi skulle då samordna vår ekonomiska förvaltning vilket skulle spara tid och möda. Här kan vi också nämna att ett regionalt prästmöte är planerat i augusti. En sak som kommer att tas upp är konfirmandarbete. I Missionsprovinsens gemenskaper i söder börjar en hel del barn uppnå konfirmationsåldern, och det vore bra att samordna deras undervisning. 

    Det sistnämnda för oss till konfirmationsgudstjänsten som hölls i kapellet på Midsommardagen (20/6). P.g.a. pandemin fick datumet ändras och högtiden kunde dessvärre inte utlysas som officiell gudstjänst. Men den genomfördes trots allt! Dina Simonelli och Mathilda Toräng fick inför många vittnen svara ja på frågan om de vill leva i Kristi kyrkas gemenskap som de genom det heliga dopet upptagits i. Under gudstjänsten redovisade de båda konfirmanderna grunderna i den kristna tron med medverkan av Julia De Almeida och Johanna Toräng som konfirmerades i augusti 2018. Det blev en fin högtid med mycket musik och sång till Herrens ära. 

    Läget försvårar höstens planering. Vi vet t.ex. inte om Akademiska föreningens hälsningsgille kommer att genomföras som tidigare vid terminsstarten och om vi då kan vara representerade. Missionsprovinsens konvent är tänkt att äga rum den 16-17 oktober i Alvesta (Heliga trefaldighets församling) men det är inte säkert att det kan genomföras som vanligt. Något som dock underlättar vår planering är att vi nu firar alla våra gudstjänster i samma kyrkorum på Biskopsgatan 10. Endast gudstjänsten söndagen e. jul är kommer att äga rum på Bantorget 5 (p.g.a. Efs-församlingens julfirande). Vi hoppas kunna återuppta våra bibelstudier i höst, och det är möjligt att vi då samlas på Bantorget. Under hösten räknar vi också med att kunna anordna andra möten av olika slag där vi kan samtala om sådant som har med vår kristna tro att göra. Mer om detta senare.

Så får jag till sist önska er alla en skön och vilsam sommar!

Patrik T


15 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page