top of page
  • Skribentens bildAdmin

Hälsning nr 3 2019/ nr 1 2020

Nummer 3 2019 / 1 2020

Kära vänner,

    Härmed översänds församlingsblad för vårteminen 2020. Predikoturerna är preliminära vad avser präst som leder gudstjänst.

    Under höstterminen har vi firat nästan samtliga gudstjänster, som liksom tidigare samlar ungefär 15-30 personer i alla åldrar, i EFS-kapellet. Gudstjänsterna 4 advent och Annandag jul kommer att äga rum på Bantorget 5 p.g.a. iordningställande av kapellet för EFS-församlingens julfirande. Vi har också samlats i IOGT:s lokal då våra gudstjänster följdes av rådslag (6/10) samt adventsfika (1/12). Då vi har en längre ”eftersits” – vid adventsfikat i år hade vi en frågerunda om reformationen i Skåne – upplevs lokalerna på Bantorget speciellt ändamålsenliga. Dessutom har höstens bibelstudier, då vi bl.a. begrundat predikningar av förre domprosten i Växjö, Gustaf Adolf Danell, förlagts till något av smårummen på Bantorget 5. Även under våren kommer en del gudstjänster/samlingar att äga rum på IOGT.

   Vår medverkan i Akademiska Föreningens hälsningsgille uteblev i höstas p.g.a. platsbrist orsakad av ombyggnad av AF-borgen. Eventuellt kommer vi att presentera vår församling vid vårterminens gille som äger rum fredagen 7/2. Hör av dig till undertecknad om du vill medverka! Beträffande höstterminen kan också nämnas att Samuel Dernestål, som tillika med Eva Hergens är kyrkvärd, representerade vår församling vid Provinskonventet i Stockholm lördagen 19/10. Samt att några av oss träffades på Bishops Arms 25/10 för ”bordssamtal” om olika ämnen. Ytterligare sådana träffar kommer att äga rum under vårteminen. Kontakta Andreas K för mer information.

   Ett stort glädjeämne bland höstterminens alla begivenheter är två gudstjänster i Helsingborg. Efter att ha tagit del av önskemål från medkristna i staden med omnejd att Missionsprovinsens påbörjar gudstjänstverksamhet här, inbjöds till gudstjänst 10/11 och till högmässa 8/11. Dessa ägde rum i EFS-kyrkan i centrala Helsingborg (Bruksgatan 17). Den första gudstjänsten leddes av vår biskop Bengt Ådahl som också höll ett anförande över ämnet ”Vad vilja Missionsprovinsen?” Det korta svaret är att samla medkristna till gudstjänst i Ande och sanning så att Ordet och sakramenten får bevara Guds folk i tron och ge det frimodighet att på olika sätt vittna Evangeliet för sin nästa. Högmässan 2 advent leddes av Andreas K och Mattias Lindström. Båda gudstjänsterna samlade omkring 50 deltagare varav många barn. Under vårterminen är ytterligare tre gudstjänster inplanerade samma plats och tid (kl.15.00 – 19/1 gtj; 2/2 hm; 16/2 hm). Vill man via e-post informeras om verksamheten går det bra att maila gemenskapens kantor Adam Davidsson: adam.davidsson@missionsprovinsen.se.  

    Efter ett litet uppehåll kring årsskiftet återupptas våra gudstjänster med högmässa Trettondedag jul. Söndagen 26/4 följs gudstjänsten på IOGT av rådslag och årsmöte. Då är det dags för val av nytt kyrkoråd/styrelse för Föreningen S:t Markus församling i Lund. Vill man bli medlem i vår förening kan man betala medlemsavgiften till undertecknad. 50 kr per person fr.o.m. 2020.

   Lördagen 30/5 blir det konfirmationsgudstjänst. Det är undertecknads dotter Mathilda som skall bekräfta att hon vill leva i sitt dop. (Mathilda följer med klasskamrater i den kristna Johannesskolen konfirmationsundervisning i danska Folkekirkens församling i Hilleröd. Undervisningen kompletteras här hemma.) Alla är varmt välkomna att delta i högtidsgudstjänsten!  

   Vi hoppas även kunna fortsätta med bibelstudier i någon form. Kontakta Samuel D eller mig för info om detta.

    Också gudstjänsterna i Ravlunda fortsätter: 6/1 (hm); 19/1; 9/2; 1/3 (hm); 22/3; 19/4 (hm); 17/5; 31/5 (hm) samt 14/5. De leds av mig eller Jan-Erik Appell och inleds kl.15.  

 Så tillönskar jag Er en välsignad Jul och ett Gott Nytt år 2020!  PT

14 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page