top of page
  • Skribentens bildAdmin

Heliga Trefaldighets Dag eller Missionsdagen - årgång 2


 

Gudstjänsten, som leds av VDM Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 12 juni 2022 kl 11:00


TEMA

Fadern, Sonen och Anden

Andra årgångens läsning


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

5 Mos 6:4-9

Det stora budet

4 Hör, Israel! Herren vår Gud, Herren är en. 5 Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. 6 Dessa ord som jag i dag befaller dig ska du lägga på hjärtat. 7 Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. 8 Du ska binda dem som ett tecken på din hand, och de ska vara som en påminnelse på din panna. 9 Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.


EPISTELTEXT

Rom 11:33-36

Lovsång till den Outgrundlige

33 O vilket djup av rikedom

och vishet och kunskap hos Gud!

Hur outgrundliga är inte

hans domar,

hur ofattbara hans vägar!

34 Vem har förstått Herrens sinne?

Eller vem har varit

hans rådgivare?

35 Eller vem har gett honom något först

så att han måste betala igen?

36 Av honom, genom honom

och till honom är allting.

Hans är äran i evighet. Amen.


EVANGELIUM

Matt 28:16-20

Jesu missionsbefallning

16 De elva lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. 17 När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade.


18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut."PSALTARPSALM Psalm 99:1-9

Den trefalt helige Kungen

99 Herren är kung,

folken bävar!

Han tronar på keruberna,

jorden skälver!

2 Herren är stor i Sion,

upphöjd över alla folk.

3 De prisar ditt namn,

det stora och fruktade.

Helig är han.


4 Kungen är mäktig,

han älskar det rätta.

Du håller rättvisan vid makt,

rätt och rättfärdigt

handlar du i Jakob.

5 Upphöj Herren vår Gud,

tillbe vid hans fötters pall!

Helig är han.


6 Mose och Aron

var bland hans präster,

Samuel bland dem

som åkallar hans namn.

De ropade till Herren

och han svarade dem.

7 I molnpelaren talade han till dem,

de höll hans vittnesbörd

och lagen han gav dem.

8 Herre vår Gud, du svarade dem,

du var en Gud som förlät dem

men som även hämnades

deras gärningar.

9 Upphöj Herren vår Gud,

tillbe vid hans heliga berg!

Ja, helig är Herren vår Gud.

13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page