top of page
  • Skribentens bildAdmin

Jungfru Marie Bebådelsedag - årgång 2

Uppdaterat: 26 maj 2022


 

Gudstjänsten, som leds av VDM Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 27 mars 2022 kl 11:00


TEMA

Bebådelsen

Andra årgångens läsningGAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Mika 5:2-4

2 Men du, Betlehem Efrata

som är så liten

bland Juda tusenden,

från dig ska det åt mig komma

en som ska härska över Israel.

Hans ursprung är före tiden,

från evighetens dagar.

3 Därför ska han överge dem

fram till den tid

då hon som ska föda har fött.

Då ska de som är kvar

av hans bröder

få vända tillbaka till Israels barn.

4 Han ska träda fram

och vara en herde i Herrens kraft,

i Herren sin Guds namns höghet.

Och de ska ha ro,

för han ska vara stor

till jordens ändar.


EPISTELTEXT

Rom 4:18-21

18 Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk, som det var sagt: Så ska din avkomma bli. 19 Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp – han var omkring hundra år – och att Saras moderliv var dött. 20 Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran, 21 fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla.


EVANGELIETEXT

Luk 1:39-45

Maria och Elisabet

39 Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. 40 Där gick hon in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet.


41 När Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den helige Ande 42 och ropade med hög röst: "Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt! 43 Men varför händer detta mig, att min Herres mor kommer till mig? 44 När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. 45 Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse."


PSALTARPSALM Psalm 132:1-18

1 Herre, tänk på David,

på allt han fick utstå,

2 hur han gav Herren sin ed,

sitt löfte till Jakobs Mäktige:

3 "Jag ska inte gå in i mitt hus,

inte ligga på min bädd,

4 inte unna mina ögon någon sömn

eller mina ögonlock någon vila

5 förrän jag funnit en plats åt Herren,

en boning åt Jakobs Mäktige."


6 Vi hörde det i Efrata,

vi upptäckte det i skogsbygden[f].

7 Låt oss gå in i hans boning,

låt oss tillbe vid hans fotpall.

8 Res dig, Herre,

och kom till din viloplats,

du och din makts ark!

9 Låt dina präster vara klädda

i rättfärdighet

och dina trogna få jubla.

10 För din tjänare Davids skull,

avvisa inte din smorde!


11 Herren har gett David sin ed,

en sann ed som han

inte tar tillbaka:

"En av dina ättlingar[k]

ska jag sätta på din tron.

12 Om dina barn håller mitt förbund

och mitt vittnesbörd

som jag ska lära dem,

då ska också deras barn

sitta på din tron till evig tid."


13 Ja, Herren har utvalt Sion,

där vill han ha sin boning:

14 "Detta är min viloplats till evig tid.

Här ska jag bo, hit längtar jag.

15 Sions förråd ska jag rikligt välsigna,

dess fattiga ska jag mätta med bröd.

16 Dess präster ska jag

klä i frälsning

och dess trogna ska jubla högt.

17 Där ska jag låta ett horn[o] växa upp

åt David,

jag har berett en lampa

åt min smorde.

18 Hans fiender ska jag klä i skam,

men på honom

ska kronan glänsa."3 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page