top of page
  • Skribentens bildAdmin

Jungfru Marie Bebådelsedag - årgång 3


 

Gudtstjänsten, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 26 mars 2023 kl 11:00.


TEMA

Bebådelse

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

1 Sam 2:1-10

Hannas lovsång

1 Hanna bad och sade:

”Mitt hjärta fröjdar sig i Herren, mitt horn är upphöjt genom Herren. Min mun är vidöppen mot mina fiender, för jag gläder mig i din frälsning. 2 Ingen är helig som Herren, för ingen finns utom dig. Ingen klippa är som vår Gud. 3 Tala inte så högmodigt, låt inte fräcka ord komma från er mun, för Herren är en Gud som vet allt, och hos honom vägs gärningarna. 4 Hjältarnas bågar är brutna, men de stapplande rustar sig med kraft. 5 De mätta måste tjäna för bröd, men de hungriga hungrar inte mer. Den ofruktsamma föder sju barn, men den som fick många söner tynar bort.

6 Herren dödar och gör levande, han för ner i dödsriket och upp därifrån. 7 Herren gör fattig och han gör rik, han ödmjukar och han upphöjer. 8 Han reser den ringe ur stoftet, han lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom bland furstar. Och han låter honom ärva härlighetens tron, för jordens grundpelare är Herrens, på dem har han byggt världen. 9 Sina frommas fötter bevarar han, men de ogudaktiga tystas i mörkret, för av egen kraft är ingen stark. 10 De som strider mot Herren blir krossade, mot dem dundrar han i himlen. Herren dömer jordens ändar och ger makt åt sin kung. Han upphöjer sin smordes horn.”

EPISTEL

Ef 1:3-6

Utvalda i Kristus

3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen! 4 Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. 5 I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut, 6 till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den Älskade.


EVANGELIUM

Luk 1:26-38

Ängelns budskap till Maria

26 I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud 27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. 28 Ängeln kom in till henne och sade: "Gläd dig, du som fått nåd! Herren är med dig." 29 Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda.

30 Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria! Du har funnit nåd hos Gud. 31 Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. 32 Han ska bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. 33 Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut."

34 Då sade Maria till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man." 35 Ängeln svarade henne: "Den helige Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds Son. 36 Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden, 37 för ingenting är omöjligt för Gud."

38 Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne.


PREDIKOTEXT UR EVANGELIERNA

Luk 1:46-55

Marias lovsång

46 Då sade Maria:

"Min själ upphöjer Herren

47 och min ande jublar över Gud,

min Frälsare, 48 för han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Från denna stund ska alla släkten kalla mig salig, 49 för den Mäktige har gjort stora ting med mig och hans namn är heligt. 50 Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som vördar honom. 51 Han har gjort väldiga gärningar med sin arm, han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. 52 Härskare har han störtat från deras troner, och de enkla har han upphöjt. 53 Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta bort. 54 Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att vara barmhärtig 55 mot Abraham och hans barn till evig tid, så som han har lovat våra fäder."

Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm
5 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page