top of page
  • Skribentens bildAdmin

Kyndelsmässodagen eller Jungfru Marie Kyrkogångsdag - årgång 2Gudstjänsten, som leds av biskop Lars Artman, kommer att sändas live söndagen den 6 februari 2022 kl. 11:00


TEMA

Uppenbarelsens ljus

Andra årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

5 Mos 4:9-13

9 Men ta dig till vara och akta dig noga så att du inte glömmer vad dina ögon såg eller låter det vika från ditt hjärta under alla dina livsdagar. Berätta för dina barn och barnbarn 10 vad som hände den dag du stod inför Herren din Gud vid Horeb, när Herren sade till mig: ”Samla folket till mig. Jag vill låta dem höra mina ord, och de ska lära sig dem så att de fruktar mig så länge de lever på jorden. Och de ska lära sina barn dem.”


11 Då kom ni fram och stannade vid bergets fot. Berget brann i eld ända upp till himlen, och där var mörker, moln och töcken. 12 Och Herren talade till er ur elden. Ni hörde orden men såg ingen gestalt, ni hörde bara rösten. 13 Han förkunnade för er sitt förbund som han befallde er att hålla, de tio orden, och han skrev dem på två stentavlor.


EPISTEL

1 Tim 6: 13-16

13 Jag uppmanar dig inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som vittnade för Pontius Pilatus med den goda bekännelsen: 14 bevara budskapet rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst, 15 som den salige, ende Härskaren ska låta oss få se när tiden är inne. Han är kungarnas Kung och herrarnas Herre, 16 han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.


EVANGELIUM

Luk 2: 22-32

Jesus bärs fram i templet

22 När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag, tog de med honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, 23 som det står skrivet i Herrens lag: Varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. 24 De skulle också ge det offer som är bestämt i Herrens lag: ett par turturduvor eller två unga duvor.


25 I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom. 26 Av den helige Ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens Smorde. 27 Ledd av Anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som man brukade enligt lagen, 28 tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade:


29 "Herre, nu låter du din tjänare

gå hem i frid,

så som du har lovat,

30 för mina ögon har sett

din frälsning

31 som du har berett

inför alla folk:

32 ett ljus med uppenbarelse

för hedningarna

och härlighet

för ditt folk Israel."


PREDIKOTEXT UR EVANGELIERNA

Joh 1:16-18

16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och i Faderns famn, han har gjort honom känd.


PSALTARPSALM

Psalm 84: 2-13

2 Hur ljuvliga är inte dina boningar,

Herre Sebaot!

3 Min själ längtar och trängtar

till Herrens gårdar,

min själ och min kropp jublar

mot levande Gud.


4 Sparven har funnit sig ett hem

och svalan ett bo

där hon kan lägga sina ungar:

dina altaren, Herre Sebaot,

min kung och min Gud.

5 Saliga är de som bor i ditt hus,

de lovar dig ständigt. Sela


6 Saliga är de

som har sin styrka i dig,

som har dina vägar i sitt hjärta.

7 När de vandrar genom tåredalen[a]

gör de den rik på källor,

och höstregnet[b] täcker den

med välsignelser.

8 De går från kraft till kraft,

de träder fram inför Gud på Sion.

9 Herre Gud Sebaot, hör min bön,

lyssna, du Jakobs Gud! Sela


10 Gud, se vår sköld,

se på din smordes ansikte!

11 En dag i dina gårdar

är bättre än tusen andra.

Jag vill hellre vakta dörren[c]

i min Guds hus

än bo i de gudlösas tält,

12 för Herren Gud är sol och sköld,

Herren ger nåd och ära.

Inget gott nekar han dem

som vandrar i fullkomlighet.


13 Herre Sebaot,

salig är den som förtröstar på dig.

18 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page