top of page
  • Skribentens bildAdmin

Kristi förklarings dag
TEMA

Jesus förhärligad

Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

2 Mos 34: 27-35

27 Herren sade till Mose: "Skriv upp åt dig dessa ord, ty i enlighet med dessa ord har jag slutit ett förbund med dig och med Israel." 28 Och han blev kvar där hos Herren i fyrtio dagar och fyrtio nätter utan att äta och dricka. Och han skrev på tavlorna förbundets ord, de tio orden.

29 När Mose sedan steg ner från Sinai berg och på vägen ner hade med sig vittnesbördets båda tavlor, visste han inte att hans ansiktes hy strålade, därför att han hade talat med Herren. 30 Aron och alla Israels barn såg Mose, och se, hans ansiktes hy strålade. Och de fruktade för att komma nära honom. 31 Men Mose ropade till dem. Då vände Aron och menighetens alla hövdingar tillbaka till honom, och Mose talade till dem. 32 Därefter kom alla Israels barn fram till honom, och han framhöll för dem allt som Herren hade sagt honom på Sinai berg. 33 När Mose hade talat färdigt till dem hängde han en slöja för ansiktet. 34 Varje gång som Mose trädde fram inför Herrens ansikte för att tala med honom, tog han av sig slöjan till dess han gick ut igen. När han kom ut, talade han till Israels barn det som han fått befallning om. 35 Och Israels barn såg att Moses ansikte strålade, och Mose hängde slöjan över ansiktet igen till dess han gick in för att tala med Herren.


EPISTEL

2 Petr 1: 16-18

16 Det var inte några utstuderade myter vi följde, när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. 17 Ty han blev av Gud, Fadern, ärad och förhärligad, när en röst kom till honom från den upphöjda Härligheten: "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje." 18 Den rösten hörde vi själva från himlen, när vi var med honom på det heliga berget.


EVANGELIUM

Matt 17: 1-8

Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. 2 Och han förvandlades inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. 3 Och se, Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med honom. 4 Petrus sade till Jesus: "Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill, skall jag göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia." 5 Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sade: "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!" 6 När lärjungarna hörde det, föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. 7 Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: "Stig upp och var inte förskräckta!" 8 Och när de såg upp, såg de ingen utom Jesus.


PSALTARPSALM

Psalm 89: 12-19

12 Din är himlen, din är också jorden.

Du har grundat världen och allt som finns i den.

13 Norr och söder har du skapat,

Tabor och Hermon jublar i ditt namn.

14 Du har en arm med hjältekraft,

mäktig är din hand, hög är din högra hand.

15 Rättfärdighet och rätt är din trons fäste,

nåd och sanning står inför ditt ansikte.


16 Saligt är det folk som vet vad jubel är,

Herre, i ditt ansiktes ljus vandrar de.

17 I ditt namn gläder de sig alltid,

genom din rättfärdighet upphöjs de.

18 Ty du är deras styrka och prydnad,

genom din nåd upphöjer du vårt horn.

19 Ty han som är vår sköld tillhör Herren,

vår kung tillhör Israels Helige.

4 visningar0 kommentarer

コメント


bottom of page