top of page
  • Skribentens bildAdmin

Kristi himmelsfärdsdag


TEMA

Herre över allting


Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 61: 10-11

10 Jag gläder mig storligen i Herren,

min själ fröjdar sig i min Gud,

ty han har klätt mig i frälsningens klädnad

och svept in mig i rättfärdighetens mantel,

lik en brudgum med högtidsbindeln på sitt huvud,

lik en brud som pryder sig med sina smycken.

11 Ty liksom jorden låter sina växter spira fram

och en trädgård låter sin sådd växa upp,

så skall Herren Herren låta rättfärdighet och lovsång

växa upp inför alla hednafolk.


EPISTEL

Apg 1: 1-11

1 I min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde, 2 fram till den dag då han blev upptagen till himlen, sedan han genom den helige Ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. 3 Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. 4 Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: "Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. 5 Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande."

6 När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?" 7 Han svarade dem: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. 8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." 9 Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. 10 Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. 11 Och de sade: "Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen."


EVANGELIUM

Matt 28: 16-20

16 De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. 17 Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade. 18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."


PSALTARPSALM

Psalm 47: 2-10

2 Klappa i händerna, alla folk, höj jubel till Gud med fröjderop! 3 Ty Herren, den Högste, är fruktansvärd, en stor konung över hela jorden. 4 Han lägger folk under oss, folkslag under våra fötter. 5 Han utväljer åt oss vår arvedel, Jakobs, hans älskades, stolthet. Sela.

6 Gud har farit upp under jubel, Herren, under basuners ljud. 7 Lovsjung Gud, lovsjung! Lovsjung vår konung, lovsjung! 8 Ty Gud är konung över hela jorden, lovsjung honom med en psalm. 9 Gud är konung över hednafolken, Gud sitter på sin heliga tron. 10 Folkens främsta samlas som Abrahams Guds folk. Ty jordens sköldar tillhör Gud, högt är han upphöjd.

6 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page