top of page
  • Skribentens bildAdmin

Midfastosöndagen eller Fjärde söndagen i fastan (Laetare)

Uppdaterat: 16 mars 2021
TEMA


Livets bröd

Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

2 Kung 4: 42-44

42 Det kom en man från Baal-Salisa och han hade med sig förstlingsbröd åt gudsmannen, tjugo kornbröd och ax av grönskuren säd, i sin påse. Då sade Elisa: "Ge det åt folket att äta." 43 Men hans tjänare sade: "Hur skall jag kunna sätta fram detta till etthundra män?" Han sade: "Ge det åt folket att äta, ty så säger Herren: De skall äta och få över." 44 Då satte han fram det till dem, och de åt och fick över, så som Herren hade sagt.


EPISTEL

2 Kor 9: 8-10

8 Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. 9 Skriften säger: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. 10 Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, skall ge er säd och mångdubbla den och låta er rättfärdighet bära god skörd.


EVANGELIUM

Joh 6: 1-15

Därefter for Jesus över Galileiska sjön, Tiberias sjö. 2 Mycket folk följde honom, därför att de såg de tecken som han gjorde med de sjuka. 3 Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. 4 Påsken, judarnas högtid, var nära.


5 När Jesus lyfte blicken och såg att mycket folk kom till honom, sade han till Filippus: "Var skall vi köpa bröd så att dessa får något att äta?" 6 Det sade han för att pröva honom, ty själv visste han vad han skulle göra. 7 Filippus svarade: "Bröd för två hundra denarer räcker inte för att alla skall få ett stycke var." 8 En annan av hans lärjungar, Andreas, Simon Petrus bror, sade till honom: 9 "Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men vad förslår det till så många?" 10 Jesus sade: "Låt folket slå sig ner" - det var gott om gräs på det stället - och de slog sig ner. Det var omkring fem tusen män. 11 Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där, likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. 12 När de var mätta sade han till sina lärjungar: "Samla ihop de stycken som har blivit över, så att inget blir förstört." 13 De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de stycken som hade blivit över av de fem kornbröden när de ätit.


14 När folket såg vilket tecken han hade gjort, sade de: "Visst är detta Profeten, som skulle komma till världen." 15 Då Jesus förstod att de tänkte komma för att med våld göra honom till kung, drog han sig undan upp till berget, helt ensam.PSALTARPSALM

Psalm 78: 12-25

12 Inför deras fäder hade han gjort under,

i Egyptens land, på Soans mark.

13 Han delade havet och lät dem gå igenom det,

han lät vattnet stå som en mur.

14 Han ledde dem om dagen med molnskyn

och hela natten med eldens sken.

15 Han klöv klippor i öknen

och gav dem rikligt med vatten att dricka,

som ur väldiga hav.

16 Rinnande bäckar lät han bryta fram ur klippan,

vatten lät han flyta ner som strömmar.

17 Men de fortsatte att synda mot honom

de var upproriska mot den Högste i öknen.

18 De frestade Gud i sina hjärtan

när de begärde mat för sin lystnad.

19 De talade mot Gud och sade:

"Kan väl Gud duka ett bord i öknen?

20 Se, han slog på klippan,

så att vatten flödade och bäckar strömmade fram,

men kan han också ge bröd

eller skaffa kött åt sitt folk?"

21 När Herren hörde det blev han vred,

eld upptändes i Jakob,

vrede kom över Israel,

22 eftersom de inte trodde på Gud

och inte förtröstade på hans frälsning.

23 Han gav befallning åt skyarna i höjden

och öppnade himlens dörrar.

24 Han lät manna regna över dem till föda,

säd från himlen gav han dem.

25 Änglabröd fick människor äta,

han gav dem all den mat de behövde.

46 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page