top of page
  • Skribentens bildAdmin

Nionde söndagen efter trefaldighetTEMA

Förvaltare

Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Amos 5: 12-15

12 Ty jag vet att era överträdelser är många

och era synder talrika,

ni som förtrycker den rättfärdige

och tar mutor

och i porten hindrar de fattiga att få rätt.

13 Därför tiger den förståndige i denna tid,

ty det är en ond tid.


14 Sök det goda och inte det onda,

så att ni får leva.

Då skall Herren, härskarornas Gud,

vara med er,

så som ni säger att han är.

15 Hata det onda och älska det goda

och låt rätten härska i porten.

Kanske skall Herren, härskarornas Gud,

vara nådig mot Josefs kvarleva.


EPISTEL

1 Petr 4: 7-11

7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be. 8 Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder. 9 Var gästfria mot varandra utan att klaga. 10 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 11 Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst skall han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter, amen.


EVANGELIUM

Matt 25: 14-30

14 Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. 15 En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent - var och en efter hans förmåga. Sedan gav han sig i väg. 16 Den som hade fått fem talenter gick genast och satte dem i omlopp och tjänade fem talenter till. 17 Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. 18 Men den som fått en talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar.


19 En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. 20 Den som hade fått fem talenter kom då och lämnade fram fem talenter till och sade: Herre, fem talenter överlämnade du åt mig. Nu har jag tjänat fem till. 21 Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje! 22 Så kom den som hade fått två talenter fram och sade: Herre, två talenter överlämnade du åt mig. Här är två till som jag har tjänat. 23 Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje!


24 Också den som hade fått en talent kom fram. Han sade: Herre, jag vet att du är en hård man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. 25 Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. 26 Hans herre svarade honom: Du onde och late tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. 27 Då borde du ha satt in mina pengar i en bank, så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. 28 Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt honom som har tio talenter. 29 Ty var och en som har skall få, och det i överflöd, men den som inget har, från honom skall tas också det han har. 30 Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret här utanför. Där skall man gråta och skära tänder.


PSALTARPSALM

Psalm 54: 3-9

3 Gud, fräls mig genom ditt namn,

skaffa mig rätt genom din makt.

4 Gud, hör min bön,

lyssna till orden från min mun.

5 Ty främlingar reser sig upp mot mig,

våldsmän står efter mitt liv.

De har ej Gud för sina ögon. Sela.


6 Se, Gud är min hjälpare,

Herren uppehåller min själ.

7 Det onda skall falla tillbaka på mina förföljare,

förgör dem, du som är trofast.

8 Med villigt hjärta vill jag offra till dig,

jag skall prisa ditt namn, Herre,

ty det är gott.

9 Ur all nöd räddar han mig,

mitt öga ser mina fienders fall.

9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page