top of page
  • Skribentens bildAdmin

Nionde söndagen efter trefaldighet - årgång 2
 

Gudstjänsten, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 14 augusti 2022 kl 11:00.


TEMA

Förvaltare

Andra årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 10:1-3

Ve dem som stiftar

orättfärdiga lagar

och skriver orätta skrivelser

2 för att förvrida rättvisan

för de nödställda

och beröva de förtryckta

i mitt folk deras rätt,

för att göra änkor till sitt byte

och plundra de faderlösa.

3 Vad ska ni göra

på räkenskapsdagen

när förödelsen kommer

fjärran ifrån?

Till vem ska ni fly

för att få hjälp,

och var ska ni göra av

era rikedomar?


EPISTEL

1 Joh 3:13-18

13 Bröder, var inte förvånade om världen hatar er. 14 Vi vet att vi har gått över från döden till livet, eftersom vi älskar bröderna. Den som inte älskar är kvar i döden. 15 Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. 16 Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. 17 Om någon har jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?


18 Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning.


EVANGELIUM

Luk 12:42-48

42 Herren sade: "Vem är den trogne och kloke förvaltaren som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras mat i rätt tid? 43 Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. 44 Jag säger er sanningen: Han ska sätta honom över allt han äger.


45 Men om den tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre dröjer med att komma, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka och berusa sig, 46 då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntar det och en stund när han inte anar det, och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland de trolösa.


47 Den tjänare som vet sin herres vilja men inget förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska få många rapp. 48 Men den som inte vet och som gör något som förtjänar rapp, han ska få färre. Av den som fått mycket ska det krävas mycket, och av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer.


PSALTARPSALM

Psalm 127: 1-5

Allt beror på Herrens välsignelse

En pilgrimssång av Salomo.


Om inte Herren bygger huset

bygger arbetarna förgäves.

Om inte Herren vaktar staden

vakar väktaren förgäves.

2 Förgäves går ni tidigt upp

och sent till vila,

ni som äter mödans bröd.

Detsamma ger han sina vänner

när de sover.


3 Se, barn är en Herrens gåva,

livsfrukt är en lön.

4 Som pilar i hjältens hand

är barn man får vid unga år.

5 Lycklig är den man

vars koger är fyllt med dem.

De behöver inte skämmas

när de går till rätta med fiender

i porten.


4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page