top of page
  • Skribentens bildAdmin

Nionde söndagen efter trefaldighet - årgång 3

Uppdaterat: 3 sep. 2023


 

Gudstjänsten, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 6 augusti 2023 kl 11:00. >> LIVE SÄNDNINGAR <<


TEMA

Förvaltaren

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Amos 8:4-6

4 Hör detta,

ni som trampar på den fattige

och vill göra slut på de svaga

i landet,

5 ni som säger:

”När är nymånadsdagen slut

så vi får sälja säd,

och sabbaten

så vi får öppna kornboden?

Då ska vi minska efa-måttet

och höja priset

och fuska med vågen

så att den ljuger.

6 Då ska vi köpa de utblottade

för pengar

och den fattige för ett par skor,

och sälja spillet som säd.”

EPISTEL

Ef 4:20, 22-28

20 Men det är inte så ni har lärt känna Kristus.


22 Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. 23 Låt er förnyas till ande och sinne 24 och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet.


Se upp med hur ni lever

25 Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. 26 Grips ni av vrede, synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede 27 och ge inte djävulen något tillfälle. 28 Tjuven ska sluta stjäla och i stället arbeta och göra nytta med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver.


EVANGELIUM

Luk 16:10-15

10 Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. 11 Om ni inte har varit trogna med den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? 12 Och har ni inte varit trogna med det som tillhör en annan, vem vill då ge er det som ska bli ert? 13 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata[b] den ene och älska den andre, eller också hålla sig till den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon."


14 Allt detta hörde fariseerna som älskade pengar, och de hånade honom. 15 Då sade han till dem: "Ni är sådana som rättfärdigar sig själva inför människor, men Gud känner era hjärtan. Det som står högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud.

Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm
3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page