top of page
  • Skribentens bildAdmin

Nittonde söndagen efter trefaldighet - årgång 3


 

Högmässan, som leds av distriktsledare VDM Andreas Karlgren, kommer att sändas live söndagen den 14 oktober 2023 kl 11:00.


TEMA

Trons kraft

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 30:15-18

15 För så säger Herren Gud,

Israels Helige:

"Om ni vänder om och är stilla

blir ni frälsta.

Genom stillhet och tillit

blir ni starka."

Men ni vill inte.

16 Ni säger:

"Nej, vi tänker fly på hästar."

Därför ska ni också fly.

"Vi ska rida i väg på snabba hästar."

Därför ska också era förföljare

vara snabba.

17 Tusen ska fly för en endas hot,

och för fem mäns hot

ska ni alla fly,

tills det som är kvar av er

är som en flaggstång

på en bergstopp,

som ett baner på en kulle.

18 Därför väntar Herren

på att få visa er nåd,

därför är han upphöjd

för att visa er barmhärtighet,

för Herren är en domens Gud.

Saliga är alla som väntar

på honom.

EPISTEL

Hebr 10:9-25

9 Sedan säger han: Se, jag har kommit för att göra din vilja. Han upphäver det första för att upprätta det andra. 10 Och i kraft av den viljan är vi helgade, genom att Jesu Kristi kropp har offrats en gång för alla.

11 Alla andra präster står och förrättar sin tjänst dag efter dag och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. 12 Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har sedan satt sig på Guds högra sida 13 och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter. 14 Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas.

15 Även den helige Ande vittnar om detta för oss. Först säger han:

16 Detta är det förbund

som jag efter denna tid

ska sluta med dem.

Och sedan säger Herren:

Jag ska lägga mina lagar

i deras hjärtan

och skriva dem i deras sinnen,

17 och deras synder och överträdelser

ska jag aldrig mer minnas.

18 Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer.


Uppmuntran till tro och kärlek

19 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste 20 på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. 21 Vi har en stor överstepräst över Guds hus.

22 Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet, med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten. 23 Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, för han som har gett oss löftet är trofast. 24 Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. 25 Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.


EVANGELIUM

Joh 6:66-69

66 Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. 67 Då sade Jesus till de tolv: "Inte tänker ni väl också gå?" 68 Simon Petrus svarade honom: "Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, 69 och vi tror och förstår att du är Guds Helige."


Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm8 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page