top of page
  • Skribentens bildAdmin

Påskdagen

Uppdaterat: 4 apr. 2021


TEMA

Kristus är uppståndenFörsta årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 25: 8-9

8 Han skall för alltid göra döden om intet. Herren Herren skall torka bort tårarna från alla ansikten, sitt folks vanära skall han ta bort från hela jorden. Ty Herren har talat.

9 På den dagen skall man säga: Se, här är vår Gud! Honom väntade vi på, han skall frälsa oss. Ja, här är Herren som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning.


EPISTEL

1 Kor 15: 53-57

53 Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. 54 Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen. 55 Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? 56 Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. 57 Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.


EVANGELIUM

Mark 16: 1-8

När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. 3 De sade till varandra: "Vem skall rulla bort stenen från gravöppningen åt oss?" 4 Men när de såg upp, fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor. 5 De gick då in i graven och fick se en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt, och de blev mycket förskräckta. 6 Men han sade till dem: "Var inte förskräckta! Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. 7 Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus: Han skall gå före er till Galileen, och där skall ni få se honom så som han har sagt er." 8 Då gick de ut och flydde bort från graven. Ty bävan och bestörtning hade kommit över dem, och de sade ingenting till någon, därför att de fruktade.


PSALTARPSALM

Psalm 118: 15-29 15 Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor: " Herrens högra hand gör mäktiga ting. 16 Herrens högra hand upphöjer, Herrens högra hand gör mäktiga ting." 17 Jag skall inte dö utan leva och förkunna Herrens gärningar. 18 Hårt har Herren tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden.

19 Öppna för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka Herren. 20 Detta är Herrens port, de rättfärdiga går in genom den. 21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. 22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 23 Herren har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon. 24 Detta är den dag som Herren har gjort, låt oss på den jubla och vara glada! 25 O, Herre, fräls! O, Herre, låt allt lyckas väl! 26 Välsignad vare han som kommer i Herrens namn! Vi välsignar er från Herrens hus. 27 Herren är Gud, och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar i händerna fram till altarets horn.

28 Du är min Gud, jag vill tacka dig, min Gud, jag vill upphöja dig. 29 Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet.

15 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page