top of page
  • Skribentens bildAdmin

Påskdagen - årgång 2
 

Högmässan, som leds av VDM Jan-Erik Appel, kommer att sändas live söndagen den 17 april 2022 kl 11:00

 

TEMA

Kristus är uppstånden


Andra årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 25: 8-9

8 Han ska utplåna döden för evigt. Herren Gud ska torka tårarna från alla ansikten och ta bort sitt folks vanära från hela jorden, för Herren har talat.

9 På den dagen ska man säga: Se, här är vår Gud! Honom hoppades vi på, att han skulle frälsa oss. Ja, här är Herren som vi hoppades på. Låt oss vara glada och jubla över hans frälsning.


EPISTEL

Apg 13:32-35

32 Och nu förkunnar vi det glada budskapet för er: löftet som fäderna fick 33 har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå. Det står ju skrivet i andra psalmen: Du är min Son, jag har fött dig i dag. 34 Och att han har uppväckt honom från de döda för att aldrig mer återvända till förgängelsen, det har han sagt med dessa ord: Jag ska ge er de heliga och fasta nådelöften som David fick. 35 Därför säger han också på ett annat ställe: Du ska inte låta din Helige se förgängelsen.


EVANGELIUM

Joh 20: 1-10

Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta från graven. 2 Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade, och sade till dem: "De har tagit bort Herren från graven, och vi vet inte var de har lagt honom!"


3 Då rusade Petrus och den andre lärjungen ut mot graven. 4 Båda sprang på samma gång, men den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. 5 Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. 6 Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där, 7 och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindlarna utan hopvikt på ett ställe för sig.


8 Då gick även den andre lärjungen in, han som hade kommit fram till graven först, och han såg och trodde. 9 Tidigare hade de nämligen inte förstått Skriftens ord att han måste uppstå från de döda. 10 Därefter gick lärjungarna hem igen.


PSALTARPSALM

Psalm 118: 15-29 15 Fröjderop om frälsning

hörs i de rättfärdigas hyddor:

"Herrens högra hand

gör mäktiga ting!

16 Herrens högra hand upphöjer,

Herrens högra hand

gör mäktiga ting!"

17 Jag ska inte dö,

utan leva och förkunna

Herrens gärningar.

18 Hårt har Herren tuktat mig,

men han utlämnade mig inte

åt döden.


19 Öppna för mig

rättfärdighetens portar,

jag vill gå in genom dem

och tacka Herren.

20 Detta är Herrens port,

de rättfärdiga går in genom den.

21 Jag tackar dig

för att du svarade mig

och blev min frälsning.

22 Stenen som husbyggarna

förkastade

har blivit en hörnsten.

23 Herren har gjort den till detta,

underbart är det i våra ögon.


24 Detta är dagen

som Herren har gjort,

låt oss jubla och glädjas i dag!

25 O, Herre, fräls!

O, Herre, ge framgång!

26 Välsignad är han

som kommer i Herrens namn!

Vi välsignar er från Herrens hus.

27 Herren är Gud,

och han gav oss ljus.

Ordna er i högtidsled

med lövrika kvistar

fram till altarets horn.


28 Du är min Gud,

jag vill tacka dig.

Min Gud, jag vill upphöja dig.

29 Tacka Herren, för han är god,

evig är hans nåd.

7 visningar0 kommentarer

留言


bottom of page