top of page
  • Skribentens bildAdmin

Palmsöndagen

Uppdaterat: 28 mars 2021


TEMA

Vägen till korsetFörsta årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Sak 2: 10-13

10 Jubla och gläd dig, du Sions dotter, ty se, jag kommer och jag skall bo i dig, säger Herren. 11 Många hednafolk skall på den dagen sluta sig till Herren och bli mitt folk, och jag skall bo i dig. Du skall förstå att Herren Sebaot har sänt mig till dig. 12 Herren skall äga Juda som sin del i det heliga landet, och än en gång skall han utvälja Jerusalem.

13 Var stilla inför Herren, allt kött, ty han har trätt fram ur sin heliga boning.


EPISTEL

Fil 2: 5-11

5 Var så till sinnes som Kristus Jesus var. 6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8 ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på korset. 9 Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, 10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, 11 och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.EVANGELIUM

Joh 12: 1-16

1 Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania, där Lasarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. 2 De ordnade där en festmåltid för honom. Marta passade upp, och Lasarus var en av dem som låg till bords med honom. 3 Då tog Maria en flaska dyrbar äkta nardusolja, och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår, och huset fylldes av doften från oljan.

4 Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände: 5 "Varför sålde man inte den här oljan för trehundra denarer och gav åt de fattiga?" 6 Det sade han inte därför att han brydde sig om de fattiga, utan därför att han var en tjuv och brukade ta av det som lades i kassan, som han hade hand om. 7 Jesus sade då: "Låt henne vara, hon har sparat denna olja för min begravningsdag. 8 De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid."

9 En stor mängd judar fick veta att Jesus var där, och de kom dit, inte bara för Jesu skull utan också för att se Lasarus, som han hade uppväckt från de döda. 10 Då beslöt översteprästerna att döda också Lasarus, 11 ty för hans skull lämnade många judar dem och trodde på Jesus.

12 Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem, 13 tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade: "Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung." 14 Och Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det, såsom det står skrivet: 15 Frukta inte, du Sions dotter! Se, din konung kommer, ridande på ett åsneföl.16 Hans lärjungar förstod inte detta från början. Men när Jesus hade blivit förhärligad, kom de ihåg att just detta var skrivet om honom och att man hade gjort så med honom.


PSALTARPSALM

Psalm 118: 1-14

1 Tacka Herren, ty han är god,

ty hans nåd varar i evighet.

2 Israel må säga så,

ty hans nåd varar i evighet.

3 Arons hus må säga så,

ty hans nåd varar i evighet.

4 De som fruktar Herren må säga så,

ty hans nåd varar i evighet.


5 I min nöd ropade jag till Herren

och Herren svarade mig och ställde mig på rymlig plats.

6 Herren är med mig, jag skall inte frukta.

Vad kan en människa göra mig?

7 Herren är med mig, han är min hjälpare,

jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig.

8 Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren

än att lita på människor.

9 Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren

än att lita på furstar.


10 Alla hednafolk omringar mig,

men i Herrens namn skall jag förgöra dem.

11 De omringar mig, ja, de omringar mig,

men i Herrens namn skall jag förgöra dem.

12 De omringar mig som bin,

men de slocknar som eld i törne.

I Herrens namn skall jag förgöra dem.

13 Man ger mig hårda stötar för att få mig på fall,

men Herren hjälper mig.

14 Herren är min starkhet och min lovsång,

han blev min frälsning.

33 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page