top of page
  • Skribentens bildAdmin

Palmsöndagen - årgång 2


 

Högmässan, som leds av biskop Lars Artman, kommer att sändas live söndagen den 10 april 2022 kl 11:00


TEMA

Vägen till korset

Andra årgångens läsning


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

2 Mos 13:6-9

6 I sju dagar ska du äta osyrat bröd, och på sjunde dagen ska en Herrens högtid firas. 7 Under de sju dagarna ska man äta osyrat bröd. Inget syrat ska man då se hos dig, och det får inte finnas surdeg hos dig någonstans i landet.


8 På den dagen ska du förklara för din son: Detta gör jag på grund av det som Herren gjorde för mig när jag drog ut ur Egypten. 9 Det ska vara som ett tecken för dig på din hand och som en påminnelse på din panna, att Herrens undervisning ska vara i din mun, för med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten.


EPISTELTEXT

1 Kor 5:7-8

7 Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade. Vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. 8 Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd.


EVANGELIETEXT

Luk 19:28-40

Jesus rider in i Jerusalem

28 När Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem. 29 Då han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget, sände han i väg två av lärjungarna 30 och sade: "Gå in i byn där framme. När ni kommer in ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit det. 31 Och om någon frågar er varför ni lossar det, ska ni svara: Herren behöver det."


32 De som var utsända gav sig i väg och fann att det var som han hade sagt dem. 33 De lossade fölet, och de som ägde det sade: "Varför tar ni loss fölet?" 34 De svarade: "Herren behöver det." 35 De ledde det till Jesus och lade sina mantlar på fölet och lät Jesus sitta upp. 36 Och där han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen.


37 När han närmade sig sluttningen av Olivberget, började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se: 38 "Välsignad är han som kommer, kungen, i Herrens namn! Frid i himlen och ära i höjden!" 39 Några fariseer i folkmassan sade då till honom: "Mästare, säg åt dina lärjungar!" 40 Han svarade: "Jag säger er: Om de tiger, kommer stenarna att ropa."


PSALTARPSALM Psalm 118:1-14

1 Tacka Herren, för han är god,

evig är hans nåd.

2 Så ska Israel säga:

evig är hans nåd.

3 Så ska Arons hus säga:

evig är hans nåd.

4 Så ska de

som vördar Herren säga:

evig är hans nåd.


5 I min nöd ropade jag till Herren,

och Herren svarade

och gav mig rymlig plats.

6 Herren är med mig,

jag är inte rädd.

Vad kan en människa göra mig?

7 Herren är med mig,

han är min hjälpare.

Jag ska se i triumf

på dem som hatar mig.

8 Det är bättre att fly till Herren

än att lita till människor,

9 det är bättre att fly till Herren

än att lita till furstar.


10 Alla hednafolk omringade mig,

men i Herrens namn

avvärjde jag[h] dem.

11 De omringade mig

och inringade mig,

men i Herrens namn

avvärjde jag dem.

12 De omringade mig som bin,

men slocknade som eld i törne.

I Herrens namn

avvärjde jag dem.


13 De stötte mig hårt

för att få mig på fall,

men Herren hjälpte mig.

14 Herren är min styrka

och min lovsång,

han blev min frälsning.

4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page