top of page
  • Skribentens bildAdmin

Pingstdagen - årgång 2


 

Högmässa, som leds av VDM Andreas Karlgren, kommer att sändas live söndagen den 5 juni 2022 kl 11:00


TEMA

Den helige andes utgjutande

Andra årgångens läsning


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

1 Mos 11:1-9EPISTELTEXT

Apg 2:1-11

Anden utgjuts på pingstdagen

När pingstdagen kom var de alla samlade. 2 Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. 3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4 Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.


5 I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. 6 När dånet hördes samlades folkskaran, och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. 7 Häpna och förundrade frågade de: "Är de inte galileer, alla de som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi är parter, meder och elamiter, vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och Asien, 10 i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen, vi är inflyttade från Rom, 11 vi är judar och proselyter, kretensare och araber – ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar!"


EVANGELIUM

Joh 14:15-21

Jesus lovar sända Hjälparen

15 Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. 16 Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid: 17 sanningens Ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. 18 Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. 19 Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig, för jag lever och ni ska leva.


20 Den dagen ska ni förstå att jag är i min Far, och att ni är i mig och jag i er. 21 Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min Far, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom."


PREDIKOTEXT UR BREVEN

1 Kor 12:4-11

4 Det finns olika nådegåvor, men Anden är densamme. 5 Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. 6 Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla.


7 Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta. 8 Den ene får av Anden ord av vishet, den andre får ord av kunskap genom samme Ande. 9 En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 10 en annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. 11 Men i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill.


PSALTARPSALM Psalm 104:27-35

27 Alla hoppas de på dig,

att du ska ge dem mat i rätt tid.

28 Du ger dem och de samlar in,

du öppnar din hand

och de mättas av goda gåvor.

29 Du döljer ditt ansikte

och de blir förskräckta,

du tar ifrån dem deras ande,

de dör och blir åter till stoft.

30 Du sänder din Ande, då skapas de

och du förnyar jordens ansikte.


31 Må Herrens härlighet

bestå för evigt!

Må Herren glädja sig

över sina verk.

32 Han ser på jorden och den bävar,

han rör vid bergen och de ryker.


33 Jag vill sjunga till Herren

så länge jag lever,

jag vill lovsjunga min Gud

så länge jag är till.

34 Må min bön behaga honom,

jag vill glädja mig i Herren.

35 Må syndare försvinna från jorden

och inga gudlösa mer finnas till.

Lova Herren, min själ!

Halleluja!

9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page