top of page
  • Skribentens bildAdmin

Pingstdagen - årgång 3


 

Högmässan, som leds av distriktsledare VDM Andreas Karlgren, kommer att sändas live söndagen den 28 maj 2023 kl 11:00 >>LIVE SÄNDNINGAR<<


TEMA

Den helige andes utgjutande

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 12:3-6

3 Med fröjd ska ni ösa vatten

ur frälsningens källor.

4 På den dagen ska ni säga:

"Tacka Herren,

åkalla hans namn,

gör hans gärningar kända

bland folken.

Förkunna att hans namn

är upphöjt.

5 Lovsjung Herren,

för han har gjort härliga ting.

Låt det bli känt över hela jorden.

6 Ropa av fröjd och jubla,

ni Sions invånare,

för Israels Helige är stor,

han är mitt ibland er."

EPISTEL

Apg 2:1-11

Anden utgjuts på pingstdagen

1 När pingstdagen kom var de alla samlade. 2 Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. 3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4 Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

5 I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. 6 När dånet hördes samlades folkskaran, och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. 7 Häpna och förundrade frågade de: "Är de inte galileer, alla de som talar? 8 Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? 9 Vi är parter, meder och elamiter, vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och Asien 10 i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen, vi är inflyttade från Rom, 11 vi är judar och proselyter, kretensare och araber – ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar!"


EVANGELIUM

Joh 7:37-39

37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon är törstig, kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram." 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.


PREDIKOTEXT UR BREVEN

2 Kor 5:14-17

14 Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om att en har dött för alla, och därför har alla dött. 15 Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem.


16 Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte så längre.


17 Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit.

Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm
6 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page