top of page
  • Skribentens bildAdmin

Söndagen efter alla Helgons dag
TEMA

Vårt eviga hopp

Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Hes 37: 12-14

12 Profetera därför och säg till dem: Så säger Herren, Herren: Se, jag skall öppna era gravar och låta er, mitt folk, komma upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. 13 Ni skall inse att jag är Herren, när jag öppnar era gravar och för er, mitt folk, upp ur dem. 14 Jag skall låta min Ande komma in i er, så att ni får liv, och jag skall låta er få bo i ert land. Och ni skall inse att jag, Herren, har sagt det, och att jag har gjort det, säger Herren."


EPISTEL

1 Joh 3: 1-3

1 Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. 2 Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. 3 Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren.


EVANGELIUM

Luk 12: 4-7

Var inte rädda för människor

4 Till er, mina vänner, säger jag: Var inte rädda för dem som dödar kroppen men sedan inte kan göra något mer. 5 Jag vill visa er vem ni skall frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er: Honom skall ni frukta. 6 Säljs inte fem sparvar för två öre? Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. 7 Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.PSALTARPSALM

Psalm 116: 1-19

1 Jag har Herren kär,

ty han hör min röst, mitt rop om nåd.

2 Han har vänt sitt öra till mig,

i hela mitt liv skall jag åkalla honom.

3 Dödens band omslöt mig,

dödsrikets ångest grep mig,

jag kom i nöd och bedrövelse.

4 Men jag åkallade Herrens namn:

"O, Herre, rädda min själ!"


5 Herren är nådig och rättfärdig,

vår Gud är barmhärtig.

6 Herren bevarar enkla människor,

jag var i elände och han frälste mig.

7 Vänd åter till din ro, min själ,

ty Herren har varit god mot dig.

8 Du har räddat min själ från döden,

mitt öga från tårar, min fot från fall.

9 Jag skall vandra inför Herren

i de levandes land.

10 Jag tror, därför talar jag,

jag som plågades svårt,

11 jag som sade i min ångest:

"Alla människor är lögnare."


12 Hur skall jag kunna återgälda Herren

alla hans välgärningar mot mig?

13 Jag vill ta frälsningens bägare

och åkalla Herrens namn.

14 Jag vill infria mina löften till Herren

inför hela hans folk.


15 Dyrbar i Herrens ögon

är hans frommas död.

16 O, Herre, jag är ju din tjänare,

jag är din tjänare, din tjänarinnas son,

du har lossat mina band.

17 Åt dig vill jag offra lovets offer,

Herrens namn vill jag åkalla.

18 Jag vill infria mina löften till Herren

inför hela hans folk,

19 i gårdarna till Herrens hus,

mitt i dig, Jerusalem.

Halleluja!

12 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page