top of page
  • Skribentens bildAdmin

Söndagen före Domssöndagen

Uppdaterat: 20 nov. 2021

TEMA

Vaksamhet och väntan

Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Sef 3: 8-17

Vänta därför på mig, säger Herren,

på den dag då jag står upp för att ta byte.

Ty detta är mitt domslut: Jag skall förena folk

och samla kungariken

för att utgjuta över dem min förbittring,

hela min vredes hetta.

Ty av min nitälskans eld skall hela jorden förtäras.


Frälsning för Israels kvarleva

9 Då skall jag ge folken renade läppar,

och de skall alla åkalla Herrens namn

och tillsammans tjäna honom.

10 Från trakten bortom Nubiens floder

skall mina tillbedjare, mitt förskingrade folk,

frambära offer åt mig.

11 På den dagen skall du inte längre blygas

för alla de överträdelser

som du har begått mot mig.

Ty då skall jag avskilja från dig dem som jublar så segervisst hos dig,

och du skall inte längre

förhäva dig på mitt heliga berg.

12 Men jag skall lämna kvar i dig ett folk

som är ödmjukt och svagt,

och de skall förtrösta på Herrens namn.

13 Kvarlevan av Israel

skall inte längre göra orätt,

inte tala lögn,

och i deras mun

skall inte finnas en falsk tunga.

De skall finna föda och lägga sig ner

utan att någon förskräcker dem.


14 Jubla, du dotter Sion,

höj glädjerop, du Israel!

Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta,

du dotter Jerusalem!

15 Herren har tagit bort straffdomarna från dig,

han har röjt din fiende ur vägen.

Herren, Israels Konung, bor i dig.

Du skall inte längre frukta något ont.


16 På den dagen skall det sägas till Jerusalem:

"Frukta inte, Sion,

låt inte dina händer falla!

17 Herren, din Gud, bor i dig,

en hjälte som frälsar.

Han gläder sig över dig med lust,

han tiger stilla i sin kärlek,

han fröjdas över dig med jubel."


EPISTEL

Hebr 3: 12-14

12 Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud. 13 Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. 14 Ty vi är Kristi vänner, om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt.


EVANGELIUM

Matt 25: 1-13

Liknelsen om de tio jungfrurna

Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 2 Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. 3 De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. 4 De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. 5 Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. 6 Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom. 7 Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. 8 De oförståndiga sade till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar. 9 De förståndiga svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp. 10 Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. 11 Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! 12 Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte. 13 Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.PSALTARPSALM

Psalm 73: 1-5

1 En psalm av Asaf.


Gud är i sanning god mot Israel,

mot dem som har rena hjärtan.

2 Men jag var nära att stappla med mina fötter,

mina steg var nära att slinta,

3 ty jag avundades de övermodiga,

när jag såg att det gick de ogudaktiga väl.


4 Fria från lidanden är de till sin död,

och deras kropp är vid gott hull.

5 De kommer inte i olycka som andra dödliga,

de plågas inte som andra människor.

7 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page