top of page
  • Skribentens bildAdmin

Söndagen före Domssöndagen - årgång 2 

Gudstjänsten, som leds av biskop em. Lars Artman, kommer att sändas live söndagen den 13 november 2022 kl 11:00.


TEMA

Vaksamhet och längtan

Andra årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING Sefanja 3:8-17 8 Vänta därför på mig, säger Herren,

på dagen då jag reser mig

för att ta byte,

för detta är mitt domslut:

Jag ska samla folk

och hämta riken

för att ösa min vrede över dem,

hela min glödande harm,

för hela jorden ska förtäras

av min lidelses eld.

Frälsning för en rest av Israel


9 Då ska jag ge folken renade läppar,

och de ska alla

åkalla Herrens namn

och tjäna honom tillsammans.

10 Från landet bortom Nubiens floder

ska mina tillbedjare,

mitt förskingrade folk,

frambära offer åt mig.

11 På den dagen

ska du inte behöva skämmas

för alla överträdelser

du begått mot mig,

för då ska jag rensa bort ur dig

dem som stoltserar

i högmod hos dig,

och du ska inte längre

förhäva dig på mitt heliga berg.

12 Men jag ska lämna kvar i dig

ett folk som är ödmjukt och svagt

och har sin tillflykt

i Herrens namn.

13 De som är kvar av Israel

ska inte göra orätt eller tala lögn,

och ingen falsk tunga

ska finnas i deras mun.

De ska få beta och lägga sig ner

utan att någon skrämmer dem.


14 Jubla, dotter Sion,

ropa av glädje, Israel!

Var glad och fröjda dig

av hela ditt hjärta,

dotter Jerusalem!

15 Herren har tagit bort

straffdomarna från dig

och röjt bort din fiende.

Herren, Israels Kung, bor i dig.

Du ska aldrig mer

frukta något ont.


16 På den dagen ska det sägas

till Jerusalem:

”Var inte rädd, Sion,

låt inte dina händer sjunka!

17 Herren din Gud bor i dig,

en hjälte som frälser.

Han gläder sig över dig med lust,

han tiger stilla[d] i sin kärlek,

han fröjdas över dig med jubel.” EPISTEL 2 Kor 13:5-9 5 Pröva er själva om ni lever i tron, granska er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Om inte, så består ni inte provet. 6 Men jag hoppas att ni ska förstå att vi består provet. 7 Vi ber till Gud att ni inte ska göra något ont – inte för att vi ska visa oss bestå provet, utan för att ni ska göra det som är gott.

Sedan får det gärna se ut som om vi inte klarade provet. 8 Vi kan ju inte göra något mot sanningen, utan bara för sanningen. 9 Vi är glada när vi är svaga och ni är starka. Och vad vi ber om är just detta, att ni ska nå allt större mognad.

EVANGELIUM Luk 12:35-40

Inför Människosonens återkomst


35 Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. 36 Var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. 37 Saliga är de tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Jag säger er sanningen: Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. 38 Saliga är de han finner vakna, även om han skulle komma mitt i natten eller på småtimmarna. 39 Men det förstår ni att om husägaren hade vetat när tjuven kom, då hade han inte låtit någon bryta sig in i hans hus. 40 Var beredda också ni, för Människosonen kommer när ni inte väntar det."

Första årgångens läsningar

Tredje årgångens läsningar

Psaltarpsalm8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page