top of page
  • Skribentens bildAdmin

Söndagen före Domssöndagen - årgång 3 

Gudstjänsten, som leds av kyrkoherde em. Jan-Erik Appell, kommer att sändas live söndagen den 19 november 2023 kl 11:00.


TEMA

Vaksamhet och längtan

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Sefanja 3:8-17

8 Vänta därför på mig, säger Herren,

på dagen då jag reser mig

för att ta byte,

för detta är mitt domslut:

Jag ska samla folk

och hämta riken

för att ösa min vrede över dem,

hela min glödande harm,

för hela jorden ska förtäras

av min lidelses eld.

Frälsning för en rest av Israel

9 Då ska jag ge folken renade läppar,

och de ska alla

åkalla Herrens namn

och tjäna honom tillsammans.

10 Från landet bortom Nubiens floder

ska mina tillbedjare,

mitt förskingrade folk,

frambära offer åt mig.

11 På den dagen

ska du inte behöva skämmas

för alla överträdelser

du begått mot mig,

för då ska jag rensa bort ur dig

dem som stoltserar

i högmod hos dig,

och du ska inte längre

förhäva dig på mitt heliga berg.

12 Men jag ska lämna kvar i dig

ett folk som är ödmjukt och svagt

och har sin tillflykt

i Herrens namn.

13 De som är kvar av Israel

ska inte göra orätt eller tala lögn,

och ingen falsk tunga

ska finnas i deras mun.

De ska få beta och lägga sig ner

utan att någon skrämmer dem.

14 Jubla, dotter Sion,

ropa av glädje, Israel!

Var glad och fröjda dig

av hela ditt hjärta,

dotter Jerusalem!

15 Herren har tagit bort

straffdomarna från dig

och röjt bort din fiende.

Herren, Israels Kung, bor i dig.

Du ska aldrig mer

frukta något ont.

16 På den dagen ska det sägas

till Jerusalem:

”Var inte rädd, Sion,

låt inte dina händer sjunka!

17 Herren din Gud bor i dig,

en hjälte som frälser.

Han gläder sig över dig med lust,

han tiger stilla[d] i sin kärlek,

han fröjdas över dig med jubel.”

EPISTEL

Fil 3:20-21

20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. 21 Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under sig


EVANGELIUM

Luk 12:2-9, 32

2 Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras, och inget gömt som inte ska bli känt. 3 Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset, och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken.

Var inte rädda för människor

4 Till er, mina vänner, säger jag: Var inte rädda för dem som dödar kroppen och sedan inte kan göra mer. 5 Jag ska visa er vem ni ska frukta: Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er: Honom ska ni frukta. 6 Säljs inte fem sparvar för två kopparmynt? Och inte en enda av dem är glömd inför Gud. 7 Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda! Ni är mer värda än många sparvar.

8 Jag säger er: Den som bekänner mig inför människorna ska också Människosonen bekänna inför Guds änglar. 9 Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds änglar.


32 Var inte rädd, du lilla hjord, för er Far har beslutat att ge er riket.

Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm9 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page