top of page
  • Skribentens bildAdmin

Söndagen före Pingst - årgång 1


 

Gudstjänsten, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 12 maj 2024 kl 11:00.>>LIVE SÄNDNIGAR<<


TEMA

Kristus och Anden

Första årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING Joel 2:28-29 28 Och det ska ske därefter att jag utgjuter min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner. 29 Ja, över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min Ande. EPISTEL Gal 3:13-14

13 Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.

14 Så skulle välsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna i Jesus Kristus, så att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.

EVANGELIUM Joh 15:26-16:4 26 Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. 27 Också ni ska vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.


1 Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. 2 De kommer att utesluta er ur synagogorna, och det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud. 3 Det kommer de att göra därför att de varken känner Fadern eller mig. 4 Men jag har sagt det till er för att ni, när deras tid kommer, ska minnas att jag sade det till er. Jag sade det inte till er från början, för då var jag hos er.

Andra årgångens läsningar

Tredje årgångens läsningar

Psaltarpsalm
5 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page