top of page
  • Skribentens bildAdmin

Söndagen före Pingst (Exaudi) - årgång 2


 

Gudstjänsten, som leds av VDM Jan-Erik Appell, kommer att sändas live söndagen den 29 maj 2022 kl 11:00


TEMA

Kristus och Anden

Andra årgångens läsning


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

5 Mos 31:6-8

6 Var starka och frimodiga, var inte rädda eller förskräckta för dem, för Herren din Gud går själv med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig.”


7 Sedan kallade Mose till sig Josua och sade till honom inför hela Israel: ”Var stark och frimodig, för du ska gå in med detta folk i det land som Herren med ed har lovat deras fäder att ge dem, och du ska utskifta det åt dem som arv. 8 Herren går själv framför dig och han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad.”


EPISTELTEXT

Rom 8:31-39

Guds utvaldas lovsång

31 Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? 32 Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom?


33 Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. 34 Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. 35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? 36 Det står ju skrivet: För din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår.


37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. 38 För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, 39 höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.


EVANGELIETEXT

Luk 11:11-13

11 Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? 12 Eller en skorpion när han ber om ett ägg? 13 Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er Far i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?"


PSALTARPSALM Psalm 33:12-22

12 Saligt är det folk

som har Herren till sin Gud,

det folk han har utvalt

till sin arvedel.

13 Från himlen blickar Herren ner,

han ser alla människors barn,

14 från sin boning betraktar han

alla som bor på jorden.

15 Han formar alla deras hjärtan,

han förstår alla deras verk.


16 En kung segrar inte

genom stor armé,

en hjälte räddar sig inte

genom stor styrka.

17 En häst ger inget hopp om seger,

med all sin kraft räddar den inte.

18 Men Herrens ögon ser till dem

som vördar honom,

till dem som hoppas på hans nåd,

19 för att rädda deras själ från döden

och hålla dem vid liv

i hungerns tid.


20 Vår själ väntar på Herren,

han är vår hjälp

och vår sköld.

21 I honom gläder sig vårt hjärta,

vi förtröstar på hans heliga namn.

22 Låt din nåd vila över oss, Herre!

Vi sätter vårt hopp till dig.


8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page