top of page
  • Skribentens bildAdmin

Septuagesima - årgång 1 

Högmässa, som leds av biskop em. Lars Artman, kommer att sändas live söndagen den 28 januari 2024 kl 11:00.


TEMA

Nåd och tjänst

Första årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING Jer 9: 23-24 23 Så säger Herren:

Den vise ska inte berömma sig

av sin vishet,

den starke inte av sin styrka

och den rike inte av sin rikedom.

24 Den som vill berömma sig,

han ska berömma sig av

att han har insikt och känner mig:

Att jag är Herren,

som verkar med nåd,

rätt och rättfärdighet på jorden,

för i det har jag min glädje,

säger Herren.

EPISTEL Rom 6: 19-23

19 jag använder en enkel bild för er mänskliga svaghets skull. Så som ni förr ställde era kroppar i orenhetens och laglöshetens tjänst till laglöshet, så ska ni nu ställa era kroppar i rättfärdighetens tjänst till helgelse.

20 När ni var slavar under synden var ni fria från rättfärdigheten. 21 Men vad fick ni då för frukt? Sådant som ni nu skäms över, eftersom det slutar i döden. 22 Men nu när ni är befriade från synden och slavar hos Gud, får ni helgelse som frukt och till slut evigt liv. 23 Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

EVANGELIUM Matt 20: 1-16 1 Himmelriket är som en husbonde som gick ut tidigt på morgonen för att leja arbetare till sin vingård. 2 Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård.

3 Vid tredje timmen gick han ut och såg några andra stå sysslolösa på torget. 4 Han sade till dem: Gå till vingården, ni också! Jag ska ge er en rättvis lön. 5 Och de gick. Vid sjätte och nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. 6 Även vid elfte timmen gick han ut och fann några andra som stod där, och han sade till dem: Varför står ni här sysslolösa hela dagen? 7 De svarade honom: Därför att ingen har lejt oss. Han sade då till dem: Gå till vingården, ni också!

8 På kvällen sade vingårdens herre till sin förvaltare: Kalla på arbetarna och ge dem deras lön, men börja med de sista och sluta med de första. 9 De som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick var sin denar. 10 När sedan de första kom trodde de att de skulle få mer, men de fick också en denar. 11 När de fick den, klagade de på husbonden och sade: 12 De där som kom sist har arbetat en enda timme, och du har jämställt dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. 13 Han svarade en av dem: Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Var du inte överens med mig om en denar? 14 Ta det som är ditt och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som jag gav dig. 15 Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? 16 Så ska de sista bli de första och de första bli de sista."

Andra årgångens läsningar

Tredje årgångens läsningar

Psaltarpsalm4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page