top of page
  • Skribentens bildAdmin

Septuagesima - årgång 2


Högmässan, som leds av VDM Andreas Karlgren, kommer att sändas live söndagen den 13 februari 2022 kl 11:00


TEMA

Nåd och tjänst

Andra årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

5 Mos 8: 7, 11-18

Herren din Gud för dig in i ett gott land, ett land med vattenbäckar, källor och djupa vatten som flödar fram i dalar och på berg.

11 Se till att du inte glömmer Herren din Gud utan håller hans bud, föreskrifter och stadgar som jag i dag ger dig. 12 När du äter och blir mätt och bygger vackra hus och bor i dem, 13 när dina kor och får förökas och ditt silver och guld och allt annat du har förökas, 14 låt då inte ditt hjärta bli högmodigt så att du glömmer Herren din Gud som förde dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. 15 Det var han som ledde dig genom den stora och fruktansvärda öknen, bland giftiga ormar och skorpioner och över torr mark utan vatten. Men han lät vatten komma fram åt dig ur den hårda klippan 16 och gav dig manna att äta i öknen, en mat som dina fäder inte kände till. Han gjorde allt detta för att ödmjuka och pröva dig för att sedan göra dig gott.


17 Du ska inte säga i ditt hjärta: ”Min egen kraft och min hands styrka har skaffat mig denna rikedom”. 18 Du ska komma ihåg Herren din Gud, för det är han som ger dig kraft att skaffa rikedom, därför att han vill upprätthålla det förbund som han med ed har slutit med dina fäder, så som det är i dag.


EPISTEL

Fil 1: 3-11

3 Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. 4 I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje, 5 eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. 6 Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag.


7 Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, för jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni alla nåden med mig. 8 Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet.


9 Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme, 10 så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, 11 rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris.


EVANGELIUM

Luk 17:7-10

7 Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger han då när tjänaren kommer hem från marken: Kom nu och sätt dig till bords? 8 Säger han inte snarare: Laga något till kvällsmat åt mig, och fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan kan du själv äta och dricka. 9 Inte tackar han tjänaren för att han gjorde det han fick i uppdrag? 10 På samma sätt ska också ni säga, när ni har gjort allt som ni fått i uppdrag: Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vår plikt."


PSALTARPSALM

Psalm 25: 1-14

Av David.


Herre, jag lyfter min själ till dig.

2 Min Gud, jag litar på dig.

Låt mig inte behöva skämmas,

låt inte mina fiender

triumfera över mig!

3 Nej, ingen som hoppas på dig

ska skämmas.

Skämmas ska de som sviker

utan orsak.


4 Herre, visa mig dina vägar,

lär mig dina stigar.

5 Led mig i din sanning och lär mig,

för du är min frälsnings Gud,

på dig hoppas jag alltid.

6 Tänk på din barmhärtighet

och din nåd, Herre,

för de är av evighet.

7 Tänk inte på min ungdoms synder

och brott,

utan tänk på mig efter din nåd,

för din godhets skull, Herre.


8 Herren är god och rättfärdig,

därför undervisar han syndare

om vägen.

9 Han leder de ödmjuka rätt,

han lär de ödmjuka sin väg.

10 Alla Herrens vägar

är nåd och sanning

för dem som håller hans förbund

och vittnesbörd.

11 För ditt namns skull, Herre,

förlåt min synd,

för den är stor.


12 Den som vördar Herren

undervisar han om vägen

han ska välja.

13 Hans själ ska vila i det goda,

och hans ättlingar ska ärva landet.

14 Herren är förtrolig

med dem som vördar honom,

sitt förbund gör han känt för dem

19 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page