top of page
  • Skribentens bildandreaskarlgren

Sexagesima - årgång 2

 

Högmässogudstjänsten, som leds av kyrkoherde emeritus Jan-Erik Appell, kommer att sändas live söndagen den 20 februari 2022 kl 11:00


TEMA

Det levande ordet

Andra årgångens läsningGAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING


Amos bok 3:7-8


För Herren Gud gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare profeterna. När lejonet ryter, vem skulle då inte bli rädd? När Herren Gud talar, vem skulle då inte profetera?


EPISTELTEXT


Romarbrevet 10:13-17


Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet!


Men alla ville inte rätta sig efter evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan✱ och predikan genom Kristi ord.


EVANGELIETEXT


Johannesevangeliet 7:40-52


Några i folkmassan som hörde hans ord sade: "Han måste vara Profeten." Andra sade: "Han är Messias", men andra sade: "Messias kommer väl inte från Galileen? Säger inte Skriften att Messias kommer från Davids ätt och från Betlehem, byn där David bodde?" Så blev det splittring bland folket för hans skull. Några ville gripa honom, men ingen bar hand på honom.


Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästerna och fariseerna, som frågade dem: "Varför har ni inte fört hit honom?" De svarade: "Aldrig har någon människa talat som han." Då sade fariseerna till dem: "Har ni också blivit förledda? Finns det någon bland rådsherrarna eller fariseerna som tror på honom? Men den här folkhopen som inte kan lagen, den är förbannad."


Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, sade: "Vår lag dömer väl inte någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort?" De svarade: "Är du också från Galileen? Sök i Skriften, så ser du att ingen profet kommer från Galileen."


PSALTARPSALM Psalm 119:89-105


För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen.

Från släkte till släkte varar din trofasthet.

Du har grundat jorden och den ska bestå.

Genom dina domar består den än i dag,

för allting måste tjäna dig.


Om inte din undervisning var min glädje,

skulle jag gå under i mitt lidande.

Jag ska aldrig glömma dina befallningar,

för genom dem ger du mig liv.


Jag är din, fräls mig, för jag begrundar dina befallningar.

De gudlösa vaktar på mig för att förgöra mig,

men jag aktar på dina vittnesbörd.


På all fullkomlighet har jag sett en gräns, men ditt bud är ofantligt.

Vad jag älskar din undervisning!

Hela dagen begrundar jag den.

Dina bud gör mig visare än mina fiender,

de är hos mig för evigt.


Jag är klokare än alla mina lärare, för jag begrundar dina vittnesbörd.

Jag förstår mer än de gamla, för jag håller dina befallningar.


Jag håller mina fötter borta från varje ond väg

för att följa ditt ord.


Jag viker inte från dina domar, för du undervisar mig.

Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga, sötare än honung i min mun!


Av dina befallningar får jag förstånd, därför hatar jag lögnens alla vägar.

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.32 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page