top of page
  • Skribentens bildAdmin

Sexagesima eller Reformationsdagen - årgång 3


 

Högmässan, som leds av distriktsledare VDM Andreas Karlgren, kommer att sändas live söndagen den 12 februari 2023 kl 11:00.


TEMA

Det levande ordet

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jer 23:25-29

25 Jag har hört vad profeterna säger, de som profeterar lögn i mitt namn: ”Jag har haft en dröm, jag har haft en dröm!” 26 Hur länge? Vad har profeterna i hjärtat, lögnprofeterna som profeterar sina egna hjärtans bedrägeri? 27 De tänker att de med sina drömmar som de berättar för varandra ska få mitt folk att glömma mitt namn, liksom deras fäder glömde mitt namn för Baal. 28 Den profet som har haft en dröm kan berätta en dröm. Men den som har tagit emot mitt ord, han ska troget tala mitt ord. Vad är halm mot säd? säger Herren. 29 Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och som en slägga som krossar klippan?


EPISTEL

Hebr 4:12-13

12 Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.


EVANGELIUM

Joh 8:46-51

46 Vem av er kan visa att jag skulle ha syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? 47 Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud."

48 Judarna svarade: "Visst har vi rätt när vi säger att du är samarier och besatt av en ond ande?" 49 Jesus svarade: "Jag är inte besatt. Jag ärar min Far, och ni vanärar mig. 50 Jag söker inte min egen ära, men det finns en som söker den och som dömer. 51 Jag säger er sanningen: Den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden."

Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm
12 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page