top of page
  • Skribentens bildAdmin

Sextonde söndagen efter trefaldighet


TEMA

Döden och livet

Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 38: 17-20

17 Se, det som var så bittert för mig blev till nytta.

I din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop,

ty du har kastat alla mina synder bakom din rygg.

18 Dödsriket tackar dig inte,

döden prisar dig inte.

De som far ner i graven hoppas inte på din trofasthet.

19 Den levande, den som lever, tackar dig,

så som jag gör i dag.

En far gör din trofasthet känd för barnen.

20 Herren skall frälsa mig,

och mina sånger skall vi spela

i alla våra livsdagar i Herrens hus.


EPISTEL

Hebr 2: 14-15

14 Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, 15 och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv.


EVANGELIUM

Joh 11: 17-27, 38-44

17 När Jesus kom fram, fann han att Lasarus redan hade legat fyra dagar i graven. 18 Betania låg nära Jerusalem, ungefär femton stadier därifrån. 19 Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. 20 När Marta fick höra att Jesus hade kommit, gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. 21 Marta sade till Jesus: "Herre, om du hade varit här, skulle min bror inte ha dött. 22 Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om." 23 Jesus sade: "Din bror skall uppstå." 24 Marta svarade: "Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen." 25 Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, 26 och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?" 27 Hon svarade: "Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma till världen."


38 Jesus blev åter häftigt upprörd och gick till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. 39 Jesus sade: "Tag bort stenen!" Den dödes syster Marta sade till honom: "Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen." 40 Jesus sade till henne: "Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?" 41 De tog bort stenen, och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade: "Fader, jag prisar dig för att du hör mig. 42 Själv vet jag att du alltid hör mig, men för att folket som står här skall tro att du har sänt mig bad jag denna bön." 43 När han hade sagt det ropade han med hög röst: "Lasarus, kom ut!" 44 Då kom den döde ut, med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade till dem: "Befria honom och låt honom gå."


PSALTARPSALM

Psalm 91: 1-16

1 Den som sitter under den Högstes beskydd

och vilar under den Allsmäktiges skugga,

2 han säger: "I Herren har jag min tillflykt och min borg,

min Gud som jag förtröstar på."


3 Han skall rädda dig från fågelfängarens snara

och från den förödande pesten.

4 Med sina fjädrar skall han övertäcka dig,

under hans vingar skall du finna tillflykt.

Hans trofasthet är sköld och skärm.

5 Du skall inte frukta nattens fasor,

inte pilen som flyger om dagen,

6 inte pesten som går fram i mörkret

eller farsoten som härjar vid middagens ljus.

7 Om än tusen faller vid din sida,

ja, tio tusen vid din högra sida,

så skall det inte drabba dig.

8 Med egna ögon skall du se

hur de ogudaktiga får sitt straff.

9 Ty du har sagt att Herren är ditt skydd,

du har gjort den Högste till din tillflykt.

10 Ingen olycka skall drabba dig,

ingen plåga närma sig din hydda.

11 Ty han skall ge sina änglar befallning om dig

att bevara dig på alla dina vägar.

12 De skall bära dig på händerna,

så att du inte stöter din fot mot någon sten.

13 Över lejon och huggormar skall du gå fram,

du skall trampa ner unga lejon och drakar.


14 "Han håller mig kär och jag skall befria honom,

jag skall beskydda honom,

ty han känner mitt namn.

15 Han ropar till mig och jag svarar honom.

Jag är med honom i nöden,

jag skall rädda honom och ge honom ära.

16 Jag skall mätta honom med långt liv

och låta honom se min frälsning."


10 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page