top of page
  • Skribentens bildAdmin

Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)


TEMA

Kristus och Anden


Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Joel 2: 28-29

28 Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. 29 Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande.


EPISTEL

Gal 3: 13-14

13 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. 14 Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.


EVANGELIUM

Joh 15: 26-16: 4

Jesus sade: "26 När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. 27 Också ni skall vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.

16 Detta har jag talat till er för att ni inte skall komma på fall. 2 Ni kommer att bli utstötta ur synagogorna, ja, den tid kommer då var och en som dödar er skall tro sig tjäna Gud. 3 Och det skall de göra, därför att de varken känner Fadern eller mig. 4 Men jag har sagt er detta, för att ni, när deras tid kommer, skall komma ihåg att jag sade det till er. Jag sade det inte till er från början, eftersom jag var hos er".


PSALTARPSALM

Psalm 33:12-22 12 Saligt är det folk som har Herren till sin Gud, det folk han utvalt till sin arvedel. 13 Från himlen skådar Herren ner, han ser alla människors barn. 14 Från sin boning blickar han ner på alla som bor på jorden, 15 han som formar alla deras hjärtan, han som känner till alla deras verk.

16 En kung segrar inte genom sin stora här, en hjälte räddas inte genom sin stora kraft. 17 Förgäves väntar man sig seger genom hästar, med all sin styrka räddar de inte. 18 Se, Herrens ögon ser till dem som fruktar honom, till dem som väntar på hans nåd. 19 Han räddar deras själ från döden och håller dem vid liv i hungerns tid.

20 Vår själ väntar på Herren, han är vår hjälp och vår sköld. 21 I honom gläder sig vårt hjärta, på hans heliga namn förtröstar vi. 22 Låt din nåd vila över oss, Herre, ty vi sätter vårt hopp till dig.

12 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page