top of page
  • Skribentens bildAdmin

Sjätte söndagen efter trefaldighet - årgång 2
 

Högmässan, som leds av kyrkoherde em. VDM Jan-Erik Appell, kommer att sändas live söndagen den 24 juli 2022 kl 11:00.


TEMA

Efterföljelse


Andra årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jos 24:19-24

19 Josua sade till folket: ”Ni kan inte tjäna Herren, för han är en helig Gud. Han är en nitisk Gud, och han kommer inte att tolerera era överträdelser och era synder. 20 Om ni överger Herren och tjänar främmande gudar, kommer han att vända sig bort och låta det gå er illa och förgöra er, efter att förut ha gjort er gott.” 21 Men folket sade till Josua: ”Nej, vi vill tjäna Herren!” 22 Då sade Josua till folket: ”Ni är nu själva vittnen mot er, att ni har valt Herren för att tjäna honom.” De svarade: ”Ja.” 23 Han sade: ”Gör er då av med de främmande gudar som ni har bland er, och vänd era hjärtan till Herren, Israels Gud!” 24 Folket svarade Josua: ”Herren vår Gud vill vi tjäna, och hans röst vill vi lyda.”


EPISTEL

1 Petr 1:13-21

Var heliga

13 Spänn därför bältet om livet, var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. 14 Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr, när ni var okunniga. 15 Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. 16 Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.


17 Om ni kallar honom Far som dömer var och en opartiskt efter hans gärning, vandra då i gudsfruktan under er tid här som främlingar. 18 Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. 19 Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist. 20 Han var utsedd redan före världens skapelse men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. 21 Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud.


EVANGELIUM

Matt 16:24-27

I Jesu efterföljd

24 Jesus sade till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. 25 Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. 26 För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? 27 Människosonen ska komma i sin Fars härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar.PSALTARPSALM

Psalm 28: 1-9

Av David.


Till dig, Herre, ropar jag.

Min klippa, var inte stum

mot mig!

Om du är tyst mot mig,

blir jag som de

som går ner i graven.

2 Hör min bön om nåd

när jag ropar till dig,

när jag lyfter mina händer

mot det allra heligaste

i din helgedom.


3 Släpa inte bort mig

med gudlösa och förbrytare,

med dem som talar vänligt

med sin nästa

men har ondska i sitt hjärta.

4 Löna dem för deras handlingar,

för deras onda gärningar.

Löna dem för deras händers verk,

ge dem för det de har gjort,

5 för de bryr sig inte om

Herrens gärningar,

hans händers verk.

Därför ska han riva ner dem

och inte bygga upp dem.


6 Lovad är Herren,

för han har hört mina böner

om nåd!

7 Herren är min styrka

och min sköld.

På honom litar mitt hjärta,

jag får hjälp

och mitt hjärta jublar.

Honom vill jag tacka

med min sång.


8 Herren är sitt folks styrka,

han är ett frälsningens värn

för sin smorde.

9 Fräls ditt folk

och välsigna din arvedel!

Var deras herde

och bär dem för evigt.

12 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page