top of page
  • Skribentens bildAdmin

Tacksägelsedagen - årgång 2

 

Gudstjänsten, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 9 oktober 2022 kl 11:00.


TEMA

Lovsång

Andra årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING 1 Krön 16:7-12 Davids lovsång

7 Det var den dagen som David först bestämde att man genom Asaf och hans bröder skulle tacka Herren på detta sätt:

8 Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken! 9 Sjung till hans ära, lovsjung honom, tala om alla hans under. 10 Ha er ära i hans heliga namn! De som söker Herren ska glädja sig av hjärtat. 11 Fråga efter Herren och hans makt, sök alltid hans ansikte. 12 Tänk på de under han gjort, på hans tecken och hans muns domar, EPISTEL Upp 5:11-14 11 Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen, 12 och de sade med stark röst:

"Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången!"

13 Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga:

"Honom som sitter på tronen, honom och Lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet!"

14 Och de fyra varelserna sade: "Amen." Och de äldste föll ner och tillbad.

EVANGELIUM Matt 15:29-31 Jesus botar sjuka

29 Jesus gick därifrån och vandrade längs Galileiska sjön, och sedan gick han upp på berget och satte sig där. 30 Mycket folk kom till honom, och de hade med sig lama, blinda, halta, stumma och många andra som de lade ner vid hans fötter, och han botade dem. 31 Och folket förundrades när de såg stumma tala, halta bli friska, lama gå och blinda se. Och de prisade Israels Gud.

Första årgångens läsningar

Tredje årgångens läsningar

Psaltarpsalm4 visningar0 kommentarer

Kommentarer


bottom of page