top of page
  • Skribentens bildAdmin

Tacksägelsedagen - årgång 3


 

Gudstjänsten, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 8 oktober 2023 kl 11:00.


TEMA

Lovsång

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 12:1-2

Det frälsta Israels lovsång

1 På den dagen ska du säga:

"Jag tackar dig, Herre! Du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig. 2 Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och inte rädd, för Herren Herren är min styrka och min lovsång. Han har blivit min frälsning."

EPISTEL

Kol 3:16-17

16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. 17 Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.


EVANGELIUM

Luk 19:37-40

37 När han närmade sig sluttningen av Olivberget, började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se: 38 "Välsignad är han som kommer, kungen, i Herrens namn! Frid i himlen och ära i höjden!" 39 Några fariseer i folkmassan sade då till honom: "Mästare, säg åt dina lärjungar!" 40 Han svarade: "Jag säger er: Om de tiger, kommer stenarna att ropa."


Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm2 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page