top of page
  • Skribentens bildAdmin

Tacksägelsedagen


TEMA

Lovsången

Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

1 Krön 29: 10-16

Davids bön och tacksägelse

10 David lovade Herren inför hela församlingen. David sade:


"Lovad vare du, Herre, vår fader Israels Gud,

från evighet till evighet!

11 Dig, Herre, tillhör storhet och makt,

härlighet och glans och majestät,

ja, allt vad i himlen och på jorden är.

Ditt, o Herre, är riket,

och du har upphöjt dig till ett huvud över allt.

12 Rikedom och ära kommer från dig,

du råder över allt,

och i din hand är kraft och makt.

Det står i din hand att göra vad som helst,

stort och starkt.

13 Så tackar vi dig nu, vår Gud,

och lovar ditt härliga namn.


14 Ty vad är väl jag, och vad är mitt folk, att vi själva skulle förmå att ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt, och ur din hand har vi gett det åt dig. 15 Ty vi är främlingar hos dig och gäster som alla våra fäder. Som en skugga är våra dagar på jorden, och utan hopp. 16 Herre, vår Gud, alla dessa gåvor som vi har skaffat för att bygga dig ett hus åt ditt heliga namn - från din hand har de kommit, och ditt är alltsammans.


EPISTEL

1 Tess 5: 15-18

15 Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. 16 Var alltid glada, 17 be oavbrutet 18 och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.


EVANGELIUM

Luk 17: 11-19

De tio spetälska

11 På sin färd till Jerusalem tog Jesus vägen genom Samarien och Galileen. 12 När han var på väg in i en by, kom tio spetälska män emot honom. De stannade på avstånd 13 och ropade: "Jesus, Mästare, förbarma dig över oss!" 14 Då han fick se dem, sade han: "Gå och visa er för prästerna." Och medan de var på väg dit, blev de rena. 15 Och när en av dem såg att han hade blivit botad, vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst 16 och föll ner för Jesu fötter och tackade honom. Och han var samarit. 17 Jesus frågade honom: "Blev inte alla tio rena? Var är de nio? 18 Har verkligen ingen vänt tillbaka för att prisa Gud utom den här främlingen?" 19 Och han sade till honom: "Stig upp och gå! Din tro har frälst dig."


PSALTARPSALM

Psalm 34: 2-23

2 Jag vill alltid välsigna Herren,

hans lov skall ständigt vara i min mun.

3 Min själ skall berömma sig av Herren,

de ödmjuka skall höra det och glädja sig.

4 Lova med mig Herren,

låt oss tillsammans upphöja hans namn!

5 Jag sökte Herren och han svarade mig,

ur all min förskräckelse räddade han mig.

6 De som ser upp till honom strålar av fröjd,

deras ansikten behöver ej rodna av blygsel.

7 Här är en betryckt som ropade

och Herren hörde honom,

han räddade honom ur all hans nöd.

8 Herrens ängel slår sitt läger

omkring dem som fruktar honom,

och han befriar dem.

9 Smaka och se att Herren är god.

Salig är den människa

som flyr till honom.

10 Frukta Herren, ni hans heliga,

de som fruktar honom lider ingen brist.

11 Unga lejon lider nöd och hungrar,

de som söker Herren saknar ej något gott.


12 Kom, barn, och lyssna till mig,

jag skall lära er att frukta Herren.

13 Är du en människa som älskar livet

och vill se goda dagar?

14 Avhåll då din tunga från det som är ont,

dina läppar från att tala svek.

15 Vänd dig bort från det onda och gör det goda,

sök friden och jaga efter den.

16 Herrens ögon är vända till de rättfärdiga

och hans öron till deras rop.

17 Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda,

han vill utplåna minnet av dem från jorden.

18 När de rättfärdiga ropar hör Herren,

han räddar dem ur all nöd.

19 Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta

och frälsar dem som har en bedrövad ande.

20 Den rättfärdige måste lida mycket,

men Herren räddar honom ur allt.

21 Han bevarar alla hans ben,

inte ett enda av dem skall krossas.

22 Det onda skall döda den ogudaktige,

de som hatar den rättfärdige skall stå med skuld.

23 Herren friköper sina tjänares själar,

ingen som flyr till honom skall stå med skuld.


8 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page