top of page
  • Skribentens bildAdmin

Tionde söndagen efter trefaldighet


TEMA

Förspillda tillfällen

Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jer 13: 15-17

15 Hör och lyssna till detta,

var inte högmodiga, ty Herren har talat.

16 Ge Herren, er Gud, ära

innan han låter mörkret komma

och innan era fötter snubblar på bergen när det skymmer.

Ni väntar på ljus,

men han skall förvandla det till dödsskugga,

till tjockt mörker.

17 Men vill ni inte höra på detta,

skall jag i det fördolda gråta över sådant högmod.

Bittert gråter jag och tårar strömmar från mina ögon,

därför att Herrens hjord förs bort i fångenskap.


EPISTEL

UPP 3: 1-3

1 Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. 2 Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. 3 Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig


EVANGELIUM

Luk 19: 41-47

41 När Jesus kom närmare och såg staden, brast han i gråt över den 42 och sade: "Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. 43 Ty det skall komma dagar över dig, när dina fiender kastar upp en belägringsvall runt dig och omringar och ansätter dig från alla håll. 44 De skall slå dig och dina barn i dig till marken och skall inte lämna kvar i dig sten på sten, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig."


45 Sedan gick Jesus in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde där. 46 Han sade till dem: "Det står skrivet: Mitt hus skall vara ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste." 47 Och han undervisade var dag i templet. Översteprästerna, de skriftlärda och folkets ledare sökte efter ett tillfälle att röja honom ur vägen


PSALTARPSALM

Psalm 55: 2-9

2 Lyssna, Gud, till min bön,

dölj dig inte när jag ber om nåd.

3 Hör på mig och svara mig!

I mitt bekymmer är jag utan ro

och måste klaga,

4 när fienden ropar,

när den ogudaktige skriar.

Ty de vältrar ondska över mig,

i sin vrede förföljer de mig.

5 Mitt hjärta ängslas i mitt bröst,

dödens fasor faller över mig.

6 Fruktan och bävan drabbar mig,

förfäran lamslår mig.

7 Jag tänkte: Om jag ändå hade vingar som duvan!

Då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo.

8 Långt bort skulle jag fly,

jag skulle bosätta mig i öknen. Sela.

9 Jag skulle skynda mig att söka skydd

undan stormvind och oväder.

7 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page