top of page
  • Skribentens bildAdmin

Tionde söndagen efter trefaldighet - årgång 2
 

Högmässan, som leds av distriktsledare VDM Andreas Karlgren, kommer att sändas live söndagen den 21 augusti 2022 kl 11:00.


TEMA

Förspillda tillfällen

Andra årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 5:1-7

Sången om Herrens vingård

1 Nu vill jag sjunga

om min älskade,

min älskades sång

om hans vingård:

Min älskade hade en vingård

på en bördig bergskulle.

2 Han grävde upp den

och rensade den från stenar

och planterade där

ädla vinstockar.

Han byggde ett vakttorn mitt i den

och högg ut ett presskar.

Sedan väntade han

att den skulle bära äkta druvor,

men den bar vilddruvor.


3 Och nu, Jerusalems invånare

och Juda män,

döm mellan mig och min vingård.

4 Vad mer kunde man

göra för min vingård

än vad jag har gjort för den?

Varför bar den vilddruvor,

när jag väntade

att den skulle bära äkta druvor?

5 Nu ska jag låta er veta

vad jag ska göra med

min vingård:

Jag ska ta bort stängslet,

och den ska bli ödelagd.

Jag ska bryta ner muren,

och den ska bli nertrampad.

6 Jag ska ödelägga den,

ingen ska beskära den

eller gräva i den.

Men tistel och törne ska växa upp,

och jag ska befalla molnen

att inte låta det regna på den.


7 Herren Sebaots vingård

är Israels hus

och Juda folk

hans älsklingsplantering.

Han väntade laglydnad

men fann blodiga lagbrott,

han väntade rättfärdighet

men fann skriande

orättfärdighet.


EPISTEL

Rom 11:17-24

17 Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är en vild olivkvist har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot, 18 då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.


19 Nu invänder du kanske: "Grenarna bröts bort för att jag skulle ympas in." 20 Det stämmer, de bröts bort på grund av otro, men du är kvar genom tron. Var inte högmodig, utan bäva. 21 För om Gud inte skonade de naturliga grenarna ska han inte heller skona dig.


22 Se här Guds godhet och stränghet: stränghet mot dem som föll, Guds godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du bortskuren. 23 Men även de andra kommer att ympas in ifall de inte blir kvar i sin otro, för Gud har makt att ympa in dem igen. 24 För om du blev bortskuren från vildoliven som du av naturen tillhörde och mot naturen inympad i ett äkta olivträd, hur mycket lättare ska då inte de naturliga grenarna ympas in i sitt eget olivträd?


EVANGELIUM

Luk 4:23-30

23 Då sade han till dem: "Säkert kommer ni att citera ordspråket för mig: Läkare, bota dig själv! Vi har hört om allt som hände i Kapernaum, gör det här i din hemstad också!" 24 Men han fortsatte: "Jag säger er sanningen: Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. 25 I sanning säger jag er: Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen var stängd i tre år och sex månader och svår svält drabbade hela landet. 26 Men Elia blev inte sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarefat i Sidons land. 27 Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, men ingen av dem blev renad utan bara syriern Naaman."


28 Alla i synagogan fylldes av vrede när de fick höra detta. 29 De reste sig och drev ut honom ur staden och förde honom fram till branten av det berg där deras stad var byggd för att kasta ner honom. 30 Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare.


PSALTARPSALM

Psalm 32: 5b-11

5 Då erkände jag min synd för dig

och dolde inte min skuld.

Jag sade: "Jag vill bekänna

mina brott för Herren" –

då förlät du mig min syndaskuld.

Sela


6 Därför ska alla trogna be till dig

medan du går att finna.

Om väldiga vattenfloder kommer

ska de inte nå dem.

7 Du är mitt beskydd,

du bevarar mig från nöd,

du omger mig

med frälsningens jubel. Sela


8 Jag vill lära dig och undervisa dig

om den väg du ska vandra,

jag vill ge dig råd

och låta mitt öga vaka över dig.

9 Var inte som en häst eller mula

som saknar förstånd,

som måste tämjas

med töm och betsel

om de ska komma till dig.


10 Den gudlöse har många plågor,

men den som litar på Herren

omger han med nåd.

11 Gläd er i Herren och fröjda er,

ni rättfärdiga,

jubla, alla ni som har ärliga hjärtan!


10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page