top of page
  • Skribentens bildAdmin

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet

Uppdaterat: 24 okt. 2021
TEMA

Samhällsansvar

Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jer 29: 4-7

4 Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel: 5 Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt. 6 Tag er hustrur och föd söner och döttrar, tag hustrur åt era söner och gift bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. 7 Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er.


EPISTEL

Rom 13: 7-8

7 Fullgör era skyldigheter mot alla: skatt åt den ni är skyldiga skatt, tull åt den ni är skyldiga tull, vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder.

8 Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen.


EVANGELIUM

Matt 22: 15-22

Skatt till kejsaren

15 Då gick fariseerna och överlade om hur de skulle kunna fälla honom för något som han sade. 16 De sände till honom sina lärjungar tillsammans med herodianerna, som skulle säga: "Mästare, vi vet att du är ärlig och ger en rätt undervisning om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. 17 Säg oss nu: Vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller är det inte tillåtet?" 18 Jesus märkte deras ondska och frågade: "Varför försöker ni snärja mig, ni hycklare? 19 Visa mig det mynt som man betalar skatten med." De räckte honom en denar, 20 och han frågade dem: "Vems bild och inskrift är detta?" 21 De svarade: "Kejsarens". Då sade han till dem: "Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud." 22 När de hörde detta, blev de mycket förvånade. Och de lämnade honom och gick sin väg.


PSALTARPSALM

Psalm 85: 2-14

2 Herre, förr var du nådig mot ditt land,

du gjorde slut på Jakobs fångenskap.

3 Du förlät ditt folks missgärning,

du övertäckte all dess synd. Sela.

4 Du lät all din förbittring fara

och vände dig från din vredesglöd.

5 Upprätta oss igen, du vår frälsnings Gud,

upphör med din harm mot oss!

6 Skall du för alltid vara vred på oss,

skall din vrede vara från släkte till släkte?

7 Vill du inte göra oss levande igen,

så att ditt folk får glädjas i dig?

8 Herre, låt oss se din nåd

och ge oss din frälsning.


9 Jag vill höra vad Gud, Herren, talar.

Han talar frid till sitt folk och sina fromma,

må de inte vända åter till dårskap.

10 Hans frälsning är nära dem som fruktar honom,

för att härlighet skall bo i vårt land.

11 Nåd och sanning skall där mötas,

rättfärdighet och frid kyssas.

12 Sanning skall växa upp ur jorden,

rättfärdighet blicka ner från himlen.

13 Herren skall ge oss det som är gott,

vårt land skall ge sin gröda.

14 Rättfärdighet skall gå framför honom

och bereda väg för hans steg.

17 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page