top of page
  • Skribentens bildAdmin

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet - årgång 3

Uppdaterat: 11 nov. 2023


 

Gudstjästen, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 29 oktober 2023 kl 11:00. >> LIVE SÄNDNINGAR <<


TEMA

Samhällsansvar

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Mika 4:1-4

Israel ska återvända till sitt land

1 Det ska ske i den yttersta tiden

att berget med Herrens hus

ska stå fast grundat

och vara högst bland bergen,

upphöjt över höjderna.

Och alla folk ska strömma dit.

2 och många folk ska gå i väg och säga:

”Kom, låt oss gå upp

till Herrens berg,

till Jakobs Guds hus.

Han ska lära oss sina vägar

så att vi kan vandra

på hans stigar.”

För undervisningen

ska gå ut från Sion,

Herrens ord från Jerusalem.

3 Han ska döma mellan många folk

och skipa rätt åt mäktiga hednafolk,

ända bort i fjärran land.

Då ska de smida sina svärd

till plogbillar

och sina spjut till vingårdsknivar.

Folken ska inte lyfta svärd

mot varandra

och inte mer öva för krig.

4 Var och en ska sitta

under sin vinstock och sitt fikonträd

utan fruktan,

för så har Herren Sebaots mun talat.


EPISTEL

2 Kor 8:1-3, 7-15

Insamlingen till Jerusalem

1 Vi vill berätta för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 3 De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga. Och det var helt frivilligt, det kan jag intyga.


7 När ni nu är rika på allt – tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek vi har väckt hos er – var då också rika på den här kärleksgåvan.

8 Detta säger jag inte som en befallning, utan för att pröva äktheten i er kärlek när andra visar en sådan iver. 9 Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. 10 Jag ger mitt råd i den här saken för att hjälpa er.

I fjol var ni först både med att påbörja arbetet och att besluta om det. 11 Fullborda nu arbetet, så att ni som med god vilja tog beslutet också genomför det utifrån vad ni har. 12 Finns den goda viljan är den välkommen med vad den har och bedöms inte efter vad den inte har. 13 Vi vill inte att andra ska få det bättre och ni få det svårt, utan att alla ska ha det lika. 14 Just nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist, så att deras överflöd en annan gång kan avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla, 15 som det står skrivet: Den som samlat mycket hade ingenting över, och den som samlat lite saknade ingenting.


EVANGELIUM

Matt 12: 15-21

15 När Jesus fick veta det, drog han sig undan därifrån.


Herrens tjänare

Många följde honom, och han botade dem alla. 16 Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var, 17 för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja:

18 Se min tjänare som jag utvalt,

min älskade som min själ

gläder sig över.

Jag ska sända min Ande

över honom,

och han ska förkunna rätten

för folken.

19 Han ska inte gräla eller ropa,

ingen ska höra hans röst

på gatorna.

20 Ett brutet strå

ska han inte krossa,

en rykande veke

ska han inte släcka,

fram till det att han har fört

rätten till seger.

21 Och till hans namn

ska folken sätta sitt hopp.

Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm
12 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page