top of page
  • Skribentens bildAdmin

Tjugotredje söndagen efter trefaldighet - årgång 3
 

Gudstjänsten, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 12 november 2023 kl 11:00.


TEMA

Förlåtelse utan gräns

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Hos 11:8-9

Hur ska jag kunna överge dig, Efraim? Ska jag lämna dig, Israel? Hur ska jag kunna göra med dig som med Adma och behandla dig som Sebojim? Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar. Jag vill inte utföra min brinnande vrede, jag vill inte ödelägga Efraim igen, för jag är Gud och inte en människa. Jag är helig bland er och vill inte komma med vrede.

EPISTEL

1 Tess 5:13-15

Visa dem den största kärlek för det arbete de gör. Håll frid med varandra. Vi upp-manar er, bröder: förmana de oansvariga, uppmuntra de missmodiga, ta hand om de svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont, utan sträva alltid efter att göra gott både mot varandra och mot alla.


EVANGELIUM

Mark 11:24-25

Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det bli ert. Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er Far i himlen förlåta er era överträdelser."


Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page