top of page
  • Skribentens bildAdmin

Tolfte söndagen efter trefaldighetTEMA

Frihet i Kristus

Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

1 Mos 1: 24-26

24 Gud sade: "Jorden skall frambringa levande varelser efter deras slag, boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag." Och det skedde så. 25 Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjuren efter deras slag och alla kräldjur på marken efter deras slag. Och Gud såg att det var gott.


26 Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden."


EPISTEL

2 Kor 3: 4-8, 17-18

4 En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus, 5 inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. 6 Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv. 7 Redan dödens ämbete, som med bokstäver var inristat på stenar, framträdde i sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans, fast den glansen bleknade. 8 Hur mycket större härlighet skall då inte Andens ämbete ha?


17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.


EVANGELIUM

Mark 7: 31-37

31 Därefter lämnade han Tyrus område och tog vägen över Sidon och gick sedan genom Dekapolis område till Galileiska sjön. 32 Och man förde till honom en som var döv och nästan stum och bad att han skulle lägga handen på honom. 33 Då tog han honom åt sidan, bort från folkskaran, stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga 34 och såg upp mot himlen, suckade och sade: "Effata!" - det betyder: Öppna dig! 35 Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes, och han talade tydligt och klart. 36 Jesus förbjöd dem att tala om detta för någon, men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare var de att göra det känt. 37 Och folk blev utom sig av häpnad och sade: "Allt han har gjort är gott. De döva får han att höra och de stumma att tala."


PSALTARPSALM

Psalm 145: 13b-21

13 Ditt rike är ett rike för alla evigheter,

ditt herravälde varar från släkte till släkte.


Herren är trofast i allt han säger

och kärleksfull i allt han gör.

14 Herren uppehåller alla dem

som är på väg att falla,

han reser upp alla nerböjda.

15 Allas ögon väntar på dig,

och du ger dem deras mat i rätt tid.

16 Du öppnar din hand

och mättar allt levande med nåd.

17 Herren är rättfärdig i alla sina vägar

och nådig i allt han gör.

18 Herren är nära alla som åkallar honom,

alla dem som åkallar honom i sanning.

19 Han gör vad de gudfruktiga begär,

han hör deras rop och frälsar dem.

20 Herren bevarar alla dem som älskar honom,

men alla ogudaktiga förgör han.

21 Min mun skall förkunna Herrens lov,

och allt som lever skall lova hans heliga namn

alltid och i evighet.

11 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page