top of page
  • Skribentens bildAdmin

Tolfte söndagen efter trefaldighet - årgång 2
 

Gudstjänsten, som leds av biskop em. Lars Artman, kommer att sändas live söndagen den 4 september 2022 kl 11:00.


TEMA

Frihet i Kristus

Andra årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 48:20-21

20 Dra ut från Babel,

fly från kaldeerna!

Förkunna det med fröjderop,

ropa ut det,

för ut det till jordens ände, säg:

"Herren har återlöst

sin tjänare Jakob!

21 De led ingen törst

när han förde dem

genom öknarna,

för han lät vatten strömma fram

ur klippan åt dem.

Han klöv klippan

så att vatten flödade."


EPISTEL

Gal 4:31-5:6, 13-14

31 Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun.


Friheten i Kristus

5 Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. 2 Lyssna! Jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er, kommer inte Kristus att vara till någon hjälp för er. 3 Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. 4 Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. 5 Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. 6 I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek.


13 Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. 14 Hela lagen uppfylls i ett enda budord: Du ska älska din nästa som dig själv.


EVANGELIUM

Joh 8:31-36

Abrahams sanna barn

31 Jesus sade till de judar som hade kommit till tro på honom: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. 32 Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria."


33 De svarade honom: "Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria?" 34 Jesus svarade: "Jag säger er sanningen: Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. 35 Slaven är inte kvar i huset för alltid, men sonen är kvar för alltid. 36 Om nu Sonen gör er fria blir ni verkligen fria.


PSALTARPSALM

Psalm 145: 13b-21

13b Herren är trofast i allt han säger

och kärleksfull i allt han gör.

14 Herren stöder alla som vacklar

och reser upp alla nerböjda.

15 Allas ögon hoppas på dig,

och du ger dem deras mat

i rätt tid.

16 Du öppnar din hand

och mättar allt levande med nåd.


17 Herren är rättfärdig

i alla sina vägar

och nådig i allt han gör.

18 Herren är nära

alla som ropar till honom,

alla som ropar till honom

i sanning.

19 Han gör vad de gudfruktiga begär,

han hör deras rop och frälser dem.

20 Herren bevarar

alla som älskar honom,

men alla gudlösa ska han förgöra.

21 Min mun ska förkunna Herrens lov,

och allt som lever

ska lova hans heliga namn

för alltid och för evigt.


8 visningar0 kommentarer

Comentários


bottom of page