top of page
  • Skribentens bildAdmin

Tolfte söndagen efter trefaldighet - årgång 3


 

Gudstjänsten, som leds av distriktsledare VDM Andreas Karlgren, kommer att sändas live söndagen den 27 augusti 2023 kl 11:00. >> LIVE SÄNDNINGAR <<


TEMA

Frihet i Kristus

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

1 Mos 3:17-19

17 Till Adam sade han: ”Du lyssnade på din hustru och åt av trädet som jag befallde dig att inte äta av. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. 18 Törne och tistel ska den bära åt dig, och du ska äta av markens örter. 19 I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd tills du vänder åter till jorden, för av den är du tagen. Jord är du, och jord ska du åter bli.”

EPISTEL

Rom 8:18-23

Hoppet om härligheten

18 Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. 19 Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. 20 Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om 21 att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet.

22 Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. 23 Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning.


EVANGELIUM

Mark 2:23-3:5

Jesus är sabbatens Herre

23 En sabbat gick Jesus genom några sädesfält, och hans lärjungar började rycka av axen där de gick. 24 Då sade fariseerna till honom: "Se! Varför gör de sådant som inte är tillåtet på sabbaten?" 25 Han svarade: "Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män var i nöd och blev hungriga? 26 Han gick in i Guds hus på översteprästen Ebjatars tid och åt skådebröden, som bara prästerna får äta, och gav dessutom till dem som var med honom."


27 Sedan sade han till dem: "Sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. 28 Alltså är Människosonen Herre också över sabbaten."


3 En annan gång gick Jesus till synagogan, och där fanns en man som hade en förtvinad hand. 2 De vaktade noga på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten, för de ville få något att anklaga honom för. 3 Han sade till mannen med den förtvinade handen: "Ställ dig här i mitten." 4 Sedan frågade han dem: "Är det tillåtet att göra gott på sabbaten eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda?" Men de teg. 5 Då såg han sig omkring med vrede, bedrövad över deras hårda hjärtan, och sade till mannen: "Räck fram din hand." Han räckte fram sin hand, och den var nu återställd.

Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm
5 visningar0 kommentarer

コメント


bottom of page