top of page
  • Skribentens bildAdmin

Tredje söndag i advent - årgång 1


 

Högmässan, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 17 december 2023 kl 11:00  >> LIVE SÄNDNINGAR <<


TEMA

Vägröjaren

Första årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING Jes 29:17-19 17 Ännu en liten tid och Libanon ska förvandlas till ett bördigt fält, och det bördiga fältet ska räknas som vildmark. 18 Den dagen ska de döva höra bokens ord och de blindas ögon se ur dunkel och mörker. 19 De ödmjuka ska få allt större glädje i Herren, de fattigaste bland människor ska fröjda sig i Israels Helige. EPISTEL 1 Kor 4:1-5

1 Alltså ska man se oss som Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. 2 Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. 3 Men mig gör det inget om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Nej, jag dömer inte ens mig själv. 4 Jag har inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. 5 Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han ska kasta ljus över det som är dolt i mörkret och avslöja alla hjärtans avsikter, och då ska var och en få sitt beröm av Gud.

EVANGELIUM Matteus 11:2-10 Jesus svarar Johannes Döparen


2 Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar 3 och frågade honom: "Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan?"


4 Jesus svarade dem: "Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: 5 Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. 6 Salig är den som inte tar anstöt av mig."

Jesus vittnar om Johannes


7 När de hade gått, började Jesus tala till folket om Johannes: "Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? 8 Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Nej, de som har fina kläder finns i kungapalatsen. 9 Så vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er: en som är mer än profet. 10 Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig.

Andra årgångens läsningar

Tredje årgångens läsningar

Psaltarpsalm4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page