top of page
  • Skribentens bildAdmin

Tredje söndag i advent - årgång 3

Uppdaterat: 11 dec. 2022


 

Högmässan leds av pastor loci Patrik Toräng, söndagen den 11 december 2022 kl 11:00.


TEMA

Vägröjaren

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jer 33:14-16

Löftet om den rättfärdige telningen

14 Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska uppfylla det löfte som jag har talat om Israels hus och Juda hus.

15 I de dagarna och på den tiden

    ska jag låta en rättfärdig telning

        växa upp åt David.

    Han ska skaffa

        rätt och rättfärdighet på jorden.

16 I de dagarna ska Juda bli frälst

        och Jerusalem bo i trygghet.

    Man ska kalla det så:

        Herren vår rättfärdighet.

EPISTEL

Gal 3:21-23

21 Är då lagen emot Guds löften? Verkligen inte. Hade vi fått en lag som kunde ge liv, då hade rättfärdigheten verkligen kommit av lagen. 22 Men nu har Skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat ska ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror. 23 Innan tron kom hölls vi instängda och bevakade av lagen tills tron skulle uppenbaras.


EVANGELIUM

Luk 3:1-15

1 I kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes landsfurste i Galileen, hans bror Filippus i Itureen och Trachonitislandet och Lysanias i Abilene, 2 och när Hannas och Kaifas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. 3 Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, 4 som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord:


En röst ropar i öknen:

    Bana väg för Herren,

        gör stigarna raka för honom!

5 Varje dal ska fyllas,

        alla berg och höjder sänkas.

    Det krokiga ska rätas,

        ojämna vägar ska jämnas.

6 Och alla människor ska se

    Guds frälsning.


7 Han sade nu till folket som kom ut för att döpas av honom: "Huggormsyngel! Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? 8 Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga inom er: Vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. 9 Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden."


10 Folket frågade honom: "Vad ska vi då göra?" 11 Han svarade dem: "Den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt."


12 Även tullindrivare kom för att bli döpta, och de frågade honom: "Mästare, vad ska vi göra?" 13 Han svarade dem: "Kräv inte mer än vad som är bestämt."


14 Även soldater frågade honom: "Och vi, vad ska vi göra?" Han svarade dem: "Pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöj er med er lön!"


15 Folket gick där i förväntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias.

Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm5 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page